-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

نامۀ فرمانده ناتو به رئیس جمهور کرزی

خبر
سه شنبه 8 قوس 1390


جان الن فرمانده عمومی نیروهای آیساف در افغانستان دیروز با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفته است: "برای تمامی قطعات دستور داده ام تا شیوه های توسل به قوه در برابر شورشیان را به هدف حفاظت از جان افراد ملکی مورد غور مجدد قرار دهند و این قطعات الی 5 دسمبر باید اطمینان دهند که این دستور ها به مرحله اجرا گذاشته شده است.

جان الن در این نامه خاطر نشان کرده است: با تاسف باید پذیرفت که در یک هفته گذشته در اثر عملیات های که آیساف در آن دخیل بوده، تلفات افراد ملکی رخ داده است.

در این نامه فرمانده نیروهای آیساف نوشته است: همان گونه که پس از عهده دار شدن فرماندهی نیروهای آیساف همواره با جلالتمآب شما مطرح کرده ام، محافظت از افراد ملکی برای من اهمیت دارد و محور ماموریت ما را در افغانستان تشکیل میدهد.

جان الن گفته است: من جداً برای تمامی پرسونل آیساف و ادارات مربوطه دستور داده ام تا این چنین حوادث را بررسی نموده و تدابیر لازم محافظتی برای جلوگیری از تکرار این گونه واقعات اتخاذ گردد.

در این نامه جنرال جان الن از اقدامات خویش در جلوگیری از تلفات ملکی در عملیات ها، به حامد کرزی چنین نگاشته است: به شما اطمینان میدهم که عملیات های که منجر به تلفات ملکی می شود مورد توجه جدی شخص خودم قرار دارد. تمامی این گونه حوادث مورد بازرسی کامل قرار خواهد گرفت و اقدامات وقایوی و اصلاحی اتخاذ خواهد شد.