-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

تلاش ایران برای فاصله اندازی بین امریکا وپاکستان

دوصد و بیست و چهار تن از نمایندگان مجلس ایران با امضای بیانیه ای از مجلس پاکستان خواسته اند تا «در روابط پاکستان با آمریکا تجدید نظر کنند.»

این بیانیه به مناسبت کشته شدن تعدادی از نظامیان پاکستانی در اثر حمله هوایی آمریکا به نقطه ای در مرز پاکستان و افغانستان صادر شده و در آن آمده است: "وقت آن رسیده است که به خواسته ملت بیدار پاکستان پاسخ مثبت داده شود و با اقدام قاطع نمایندگان، از زیاده خواهی و جنایات آینده آمریکا و بی حرمتی به تمامیت ارضی پاکستان جلوگیری به عمل آید."
پاکستان از متحدان سنتی آمریکا در منطقه به شمار می رود و روابط گسترده ای با ایالات متحده دارد اما در ماه های اخیر، دولت پاکستان برخی عملیات نظامی آمریکا علیه شورشیان اسلامگرا و مواضع آنان در داخل این کشور را باعث خدشه دار شدن حاکمیت ملی پاکستان دانسته و از آن انتقاد کرده است.