-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

ازبکستان متحد امریکا است


ینسنت بروکس" فرمانده ارشد نظامی آمریکا دراولین سفر به تاشکند گفته است که امریکا ازبکستان را بهترین شریک خود در آسیای مرکزی می‌داند.

وی به وزیردفاع ازبکستان گفته است که آن کشور می تواند ازجنگ افزارهای امریکایی مستقر درازبکستان استفاده کنند.
این دیدار درحالی صورت گرفته است که پاکستان مسیرهای تدارکاتی ناتو امریکا را در خاک خود مسدود کرده و از امریکا خواسته است که پایگاه شمسی درکویته را ترک کند.
امریکا قصد دارد مسیر اکمالات نظامی وغیرنظامی را از کانال شمال افغانستان ایجاد کند. اما با توجه به رقابت شدید روسیه وامریکا برسر آسیای میانه، ممکن است جنگ سرد درابعاد بزرگی درمنطقه ایجاد شود.