-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

نظامیان پاکستان دوساعت با ناتو جنگیده بودند


مقامات نظامی پاکستان جزئیات تازه یی را در مورد ضربات هوایی ناتو بر پاسگاه مرزی آن کشور اعلام کرده اند که به موجب آن، نظامیان مستقر در پاسگاه مرزی مهمند پس از درگیری دوساعته و آتشباری متقابل با نیروهای ناتو و ارتش افغان کشته شده اند.
جنرال اطهرعباس سخنگوی ارتش پاکستان به روز دوشنبه این موضوع را بیان داشت.
مقامات دفاعی افغان بدون افشای نام گوینده گان، افاده داده اند که نیمه شب جمعه گذشته، تکاوران ارتش ملی افغان یکجا با نظامیان ناتو در امتداد مرز به مأموریت گشت زنی مشغول بودند که از سوی پاسگاه نظامیان پاکستان هدف آتشباری توپ قرار گرفتند که درنتیجه، بالگرد های ناتو وارد کارزار شدند.
درحالی که قضیه از سوی مقامات ناتو زیر بررسی قرار دارد، سخنگویان ناتو از جمله دبیرکل ناتو ضمن تأسف از حادثۀ مرگبار درمرز، به نشر نتایج تحقیقات شان درین باره اشاره کرده اند. تحلیل گران افغان بدین باورند که حمله ناتو بر مرکزنظامیان پاکستان طبق برنامه از قبل سنجیده شده انجام گرفته است. پاکستان موضع گیری قاطعانه یی اتخاذ کرده و از روز شنبه تا کنون هزاران لاری های تدارکاتی ناتو را درمسیر های مناطق مرزی چمن وتورخم متوقف کرده واز نیروهای امریکایی خواسته است ظرف پانزده روز پایگاه هوایی شمسی درکویته را تخلیه کنند.