-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

بلخی: پارلمان دربرابر استفاده جویی های اپوزیسیون مقاومت کرد


سیدحسین عالمی بلخی عضو پارلمان درنشست تیم اصلاح طلبان درارگ گفت: مجمع پارلمانی اصلاح طلبان در ولسی جرگه کشور، اکثریت قاطع را تشکیل می دهد.

آقای بلخی افزود: در جو متلاطم و اعتراض بر قوای دیگر دولت که سلب اعتماد های غیابی اعضای ستره محکمه و لوی څارنوال را نیز به همراه داشت. سوء استفاده اپوزیسیون حکومت از این وضعیت، صدا های تهدید مبنی بر کشانیدن تحصن تا دروازه های ارگ ریاست جمهوری، فضای غیر مطلوب را در کشور و تشویش هایی را برای همکاران بین المللی دولت به وجود آورده بود و اثرات آن حتی بر وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور قابل لمس بود.

عالمی بلخی گفت: تعدادی کثیری از وکلا در برابر نا هنجاری های یاد شده قد علم نموده بدون چشم داشت مادی و منفعت طلبی شخصی برای دفاع از منافع علیای کشور حفظ ثبات و استحکام نظام هسته مرکزی مجمع پارلمانی اصلاح طلبان را ایجاد نموده، علی الرغم شنیدن زخم زبان، اتهام معامله و تحمل توهین از سوی برخی از همقطاران در ولسی جرگه، سعی و تلاش جدی بخرج دادند تا بهبودی در روابط ارکان دولت و روند سالم کاری در قویه مقننه بوجود آید و کشور از بحران نجات داده شود.

عالمی بلخی خاطر نشان کرد: خوشبختانه تلاش ها مثمر واقع شد، شرایط کاملاً تغییر کرده و رئیس جمهور با دست پر سربلند و بدون دغدغه خاطر از مسایل داخلی به اجلاس بن می روند.