-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

هفده زن ایرانی دریک قدمی اعدام


شب ایرانی بدون اعدام به صبح نمی رسد.
منابع مجاهدین خلق سازمان مخالف رژیم ایران خبر داده اند که به تعداد 17 تن از زنان زندانی برای اجرای حکم اعدام به زندان قزل حصار منتقل شده اند.
درخبرآمده است که به همین منظور زنان زندانی به سلول های انفرادی تقسیم شده اند.  بنا‌ به گزارش دیگری اخیراً در زندان قزلحصار شهر کرج جابه جایی های گسترده‌یی برای کنترل هرچه بیشتر زندانیان انجام شده است. تراکم زندانی ها در زندان های ایران حالت وخیمی را به وجود آورده است.  

این درحالی است که تنها درماه میزان 68 تن در ایران اعدام شدند و سلسله اعدام های مخفی درزندان وکیل آباد مشهد افزایش یافته است. دیوان عالی رژیم آخوندی، حکم اعدام 68زندانی را تنها در ماه مهر تأیید کرده است. یک آخوند ایرانی به نام  محسنی گرگانی، ضمن تأیید واستقبال از اعدام مخالفان رژیم گفت: «با تشکر از زحمات و خدمات قضات شریف دادگستری، خصوصاً‌ قضات دیوان عالی کشور».