-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

حمام خون تا سی روز دیگر


هزاران زن ومرد ایرانی درپایگاه اشرف درعراق که سال های سال رنج مبارزه برضد رژیم ایران ودشواری های استخوان شکن غربت ودشواری ها را از سر گذرانده اند، درخطرتعرض از سوی مأموران عراقی وایرانی قرار گرفته اند.

صدها جاسوس ایرانی دور اردوگاه اشرف حلقه زده اند وانتظار روزی را می کشند که حکومت عراق امرآتشباری به سوی ساکنان غیرنظامی اشرف را صادر کند. رژیم ایران اصراردارد که ایرانی های ساکن دراشرف ازآن جا اخراج شوند ویا به ایران تحویل داده شوند. اما نهاد های مدافع بشر، سازمان های بین المللی و مبارزان ضد خشونت با رفتار حکومت عراق مخالف اند.
 خالد عبدالله العلوانی نماینده پارلمان عراق از العراقیه گفت: ”اخراج ساکنان اشرف صرفاً خواسته رژیم ایران است. 

وی به خبرگزاری نینای عراق گفت:“ حضور ساکنان کمپ اشرف ضرری برای عراق یا کشورهای همسایه ندارد. وبایستی به آنها حق باقی ماندن در عراق یا رفتن به هرکشوری که مایل به رفتن به آن هستند داد ”.

درین حال شیخ خلف‌العلیان دبیرکل شورای گفتگوی ملی عراق، خواستار لغو ضرب‌الاجل سرکوبگرانه دولت مالکی برای بستن اشرف شد و اعلام کرد: این سیاست‌ها سنتهای مردم عراق که به مهمان‌نوازی مشهور هستند مغایر است. ما ساکنان اشرف را میهمانان عراق می‌دانیم و بایستی با آنان بر اساس قوانین وعرفهای بین‌المللی رفتار شود. آنان افراد حفاظت‌شده تحت قوانین بین‌المللی هستندو اقدامات دولت در رابطه با موضوع اشرف دیکته‌شده از سوی رژیم ایران است.