-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

نظامیان ناتو دریک قدمی قحطی

گزارش می رسد که نیروهای ناتو وامریکایی پس از بستن جادۀ تدارکات به روی کاروان های تأمیناتی ناتو در پاکستان با کمبود مواد خوراکی ، سوختی ومصرفی رو به رو شده اند. 
شبکه تلویزیونی "جیو" پاکستان، خبر داده است که فرماندهان ناتو دستور جیره بندی مواد لوژستیکی را درقطعات نظامی بین المللی صادر کرده اند. 
هزاران لاری حامل مواد مصرفی برای نیروهای ناتو درمسیرهای منتهی به ایستگاه های مرزی چمن و تورخم متوقف مانده اند. اما نکته جدید آن است که تا کنون هیچ حمله تروریستی وخرابکارانه برضد قطارهای ناتو انجام نشده است.