-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

یک میلیون وشس صد هزار نفر کارگر مواد مخدر درافغانستان

عبدالخالق فراهی رییس اداره مستقل ارگان‌های محل گفت: یک میلیون و شش‌صد هزار نفر در افغانستان به کشت کوکنار اشتغال دارند، چهارده ولایت افغانستان در کشت کوکنار دخیل هستند،
یک‌صد و بیست و سه‌هزار هکتار زمین تحت کشت کوکنار قرار دارد. هر سال بیش از سه میلیارد دالر از بابت صادرات مواد مخدر نصیب مخالفین مسلح دولت می‌شود. سالانه بیش از یازده‌صد قضیه ناامنی در ولایات در محور مواد مخدر روی می‌دهد.»
خبرنگار روزنامه هشت صبح می افزاید: مقام‌های دولتی می‌گویند هم اکنون یک میلیون و شش‌صد هزار نفر در افغانستان مصروف کشت کوکنار هستند.
 ضراراحمد مقبل وزیرمبارزه با مواد مخدرگفت:
او گفت: «سال گذشته ما در دوازده ولایت عملیه تخریب را انجام دادیم، اما امسال در هجده ولایت این عملیه را انجام دادیم. این عملیه تخریب در 584 قریه و ده‌هزار و هفت‌صد و هفتاد و چهار مزرعه صورت گرفته است. وقتی ما به این حجم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که روند تخریب، کار آسانی نبوده است.»
با این حال، وزارت مبارزه با مواد مخدر به ناکامی‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر نیز اعتراف می‌کند و می‌گوید تاکنون هیچ‌یک از قاچاقبران اصلی مواد مخدر در افغانستان و یا در منطقه بازداشت نشده است.
همچنین بازمحمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گفت: در این امر شبکه‌های بزرگ بین‌المللی دست دارند.
افغانستان در صدر کشورهای تولیدکننده مواد مخدر جهان قرار دارد و به گفته‌ی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، این کشور بیش از نود درصد مواد مخدر مورد نیاز بازارهای جهانی را تامین می‌کند.