-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

یک دانش آموز با چاقو به جان سرمعلم افتاد


يک دانش آموز صنف دهم ليسه عالى نادريه روز پنجشنبه گذشته بالاى معلم خود حمله کرد و سر معلم خويش را با ضرب چاقو زخمى ساخت.
به اساس گزارشى که به آرمان ملى رسيده است، يک دانش آموز صنف دهم ليسه عالى نادريه به نام معتصم بالله زمانى بالاى معلم خود با بوکس حمله کرد که معلم متذکره به خاطر محروم بودن، وى را اجازه شموليت در امتحان نهايى سال جارى را نداد. به گفتۀ شاهدان عينى، سر معلم صنوف دهم که از اين رويداد با خبر شد و به کمک معلم شتافت، زمانى که مى خواست شاگرد متذکره را غرض تحقيق به اداره ببرد، وى با چاقو بالاى سر معلم خويش حمله نمود و با دو ضرب، سر معلم را مجروح و روانۀ شفاخانه ساخت.
مسؤولان در رياست معارف شهر کابل اين رويداد را به بررسى گرفت، آقاى حيدرى معاون رياست معارف شهر به نقل قول از مدير مکتب گفت که اين رويداد توسط عبدالمبين ظريفى مدير مکتب به پوليس اطلاع داده شده است، اما نوکريوال و مسؤول جنايى حوزه دوم پوليس از مواصلت راپور اين رويداد توسط آمر مکتب نادريه اظهار بى اطلاعى کرد و به آرمان ملى گفتند که تا حـال در زمينه هيچ اطلاعى نداريم.
در همين حـال رئيس معارف شهر کابل به آرمان ملى گفت که رياست معارف رسماً اين موضوع را به فرماندهى پوليس کابل اطلاع داده است.
گزارش حاکيست که سر معلم متذکره در شفاخانه کابل آسيا تحت تداوى قرار گرفت و شاگرد متذکره از محل رويداد فرار کرده است.
برخى از شاگردان ليسه نادريه که از ذکر نام شان خوددارى کردند به آرمان ملى گفتند که چند تن از شاگردان در اين مکتب هيچ زمانى نورم هاى تعليمى و تربيتى را در نظر ندارند و متأسفانه مدير مکتب هم در برابر اين کتگورى شاگردان از نرمش کار مى گيرد و در برابر آنان واکنش نشان نمى دهد که اين برخورد مدير مکتب بالاى روحيه ساير دانش آموزان تأثير منفى به جا مى گذارد.