-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

فراخوان 1460000 هزار شهروند عراقي

دبيرخانه شوراي ملي عشاير عراق
24دسامبر 2011
بيانيه مطبوعاتي
در حالي كه جامعه عراق در بي ثباتي سياسي و بحران امنيتي غرق شده و نگراني از آينده و سرنوشت كشورمان بخصوص با توجه به دخالت هاي افسار گسيخته رژيم ايران در عراق و تلاش براي مسلط شدنش بر امور كشورمان روز بروز تشديد مي شود.
در حالي كه شخصيت هاي ملي و مردمي به اتهامات واهي با تهديد حذف و تصفيه روبرو شده اند بر كسي پوشيده نيست كه بالاترين تهديد براي حاكميت عراق در شرايط كنوني كه نيروهاي آمريكايي كشور را ترك كرده اند, اشغال رژيم ايران است كه نابودي اپوزيسيون خود را در دستور كار قرار داده است.
با درك حساسيت شرايط خطير كنوني, شوراي ملي عشاير عراق, از چندين ماه پيش با يك بسيج سراسري و مردمي براي شركت مردم مان در كارزار گسترده انساني و ملي براي تضمين حفاظت و سلامتي ساكنان اشرف, تاكنون توانسته است حمايت 1460000 تن از مردم عراق را از اين فراخوان كسب كند. مردم عراق در بيانيه خود بطور خاص بر ضرورت رعايت احترام و حقوق و حريم 1000 زن مسلمان در اشرف بر اساس ارزشهاي اسلامي و عربي، بر عدم دخالت در زندگي ساكنان اشرف و ممانعت از هر گونه جابجايي اجباري آنها  تاكيد ميكنند  و قرار دادن ضرب الاجل به هر شكل و بهانه اي و بخصوص تحت عنوان حاكميت عراق را كه هدفي جز تامين خواسته هاي رژيم ايران ندارد، غير قانوني ميدانند. ساكنان اشرف 25سال است كه در عراق حضور  قانوني دارند و از حق پناهندگي سياسي برخوردار بوده و ناديده گرفتن اين حقوق مسلم ,  زمينه سازي براي اقدامات سركوبگرانه عليه آنان ميباشد .
اين حمايت گسترده بيانگر اين حقيقت است كه مردم عراق همسو با جامعه بين المللي خواهان دخالت فوري ملل متحد،  اتحاديه اروپا و ايالات متحده براي حل مسئله اشرف هستند.
ما با توجه به نگراني عميق مردم عراق كه ساكنان اشرف را ميهمانان گرامي خود ميدانند و تا باز گشت آنها به يك ايران آزاد ودموكراتيك خود را در قبال سرنوشت و حفاظت آنها مسئول ميدانند , بر ايجاد تضمين هاي لازم الاجرا و مورد قبول ساكنان اشرف توسط ملل متحد و ايالات متحده كه در قبال ساكنان اشرف مسئوليت قانوني دارند، تأكيد ميكنيم.
با توجه بهسوابق برخورد دولت عراق با ساكنان اشرف و از جمله قتل عامهاي مرداد88 و فروردين90كه شامل 47كشته و 1071مجروح و 12 بيمار كه در اثر محاصره پزشكي درگذشتند، و از آنجا كه تا همين امروز اذيت و آزار و محاصره سه ساله ساكنان اين كمپ ادامه دارد، امضا كنندگان اين بيانيه از جمله482944 تن از زنان شريف عراقي2679 شيخ عشيره 9958وكيل و حقوقدان , 7179 پزشك ,13959 مهندس , 1368 استاد دانشگاه , 3106 نويسنده و روزنامه نگار, 684 روحاني و خطيب مسجد ,48انجمن و مؤسسه حقوق بشري و اجتماعي, و 119 تن از مقامات محلي از استانهاي مختلف، بهمنظور تضمين حداقل هاي انساني و قانوني براي ساكنان اشرف موارد زير را خواستارند :
1-تضمين امنيت و سلامت همة ساكنان اشرف بدون هيچ استثنا توسط سازمان ملل متحد و جامعه بين المللي بخصوص دولت آمريكا و رعايت حق مالكيت آنها بر اموالشان  و كسب توافق ساكنان اشرف براي هر راه حل مفروض كه توسط دبير كل ملل متحد نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
2- ما هر گونه جابجايي اجباري كه خواست ساكنان اشرف نباشد را رد كرده و اصرار بر اجراي آنرا در راستاي خواسته رژيم ايران يعني كشتار ساكنان اشرف مي دانيم.
3-  تأمين حفاظت و نظارت سازمان ملل براي همه ساكنان اشرف و رعايت احترام و حرمت و حقوق 1000 زن مسلمان اشرفي.
4- باز تأييد پناهندگي ساكنان اشرف توسط كميسارياي عالي پناهندگان و شروع كار اين ارگان بدون كارشكني و فوت وقت
5-پايان دادن به محاصره غير قانوني و ضد انساني بويژه محاصره پزشكي كه از ابتداي 2009 عليه ساكنان اشرف اعمال ميشود و برچيدن شكنجه رواني ساكنان با 300 بلندگو.