-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

فراخوان 6 سازمان و حزب افغانستان


اقدام عاجل براي نجات مبارزان درپایگاه اشرف
حفاظت بين المللي از اشرف و استقرار تيم دائم ملل متحد برچيدن محاصره ظالمانه اشرف
6  سازمان و حزب عضو جبهه مشاركت ملي  افغانستان , طي قطعنامه اي خطاب به ملل متحد وسازمان كنفرانس اسلامي  خواهان اقدام فوري براي لغو محاصره ظالمانه اشرف ، به ويژه محاصره دارويي و پزشكي و تامين  حفاظت بين المللي اشرف با استقرار تيم سازمان ملل متحد شدند. 

جبهه مشاركت ملي افغانستان
حزب صلح ملي افغانستان
حزب متحد اقوام افغانستان
سازمان اجتماعي جهش جوانان افغانستان
سازمان محيط سبز و هواي پاك افغانستان
سازمان اجتماعي جوانان افغانستان
قطعنامه و فراخوان صادره ازسوي 6 سازمان و حزب افغانستان
اشرف، محل استقرار پناهندگان بي دفاع، اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران، توسط رژيم مالكي كاملا محاصره  شده است .
جبهه مشاركت ملي افغانستان، حزب صلح ملي افغانستان،حزب متحد اقوام افغانستان،سازمان اجتماعي جهش جوانان افغانستان،سازمان محيط سبز و هواي پاك افغانستان و سازمان اجتماعي جوانان افغانستان، اين عمل دولت عراق را كه به دستور رژيم ايران صورت مي گيرد، شديدا محكوم مي كنند.
ما از سازمان ملل متحد و كنفرانس كشورهاي اسلامي و شوراي حقوق بشر ملل متحد مي خواهيم تا اين موضوع را پيگيري كنند و اجازه ندهند ساكنان بي دفاع و بي گناه اشرف مورد شكنجه و ظلم قرار گيرند.
ما همچنين خواستار آن هستيم كه محاصره اشرف برچيده شود

فراخوان مؤسسه انكشاف شهري و روستايي افغانستان:
حفاظت اشرف توسط ملل متحد
حمايت از راه حل پارلمان اروپا
آقاي عبدالروف مدقق رئيس مؤسسه انكشاف شهري و روستايي افغانستان طي بيانيه‌يي اعلام  كرد:
ما ازخواسته 41 مجلس قانونگذاري در 5 قاره جهان براي برعهده گرفتن حفاظت اشرف ازسوي سازمان ملل متحد حمايت ميكنيم و خواستار استقرار تيم ناظران سازمان ملل در اشرف با حمايت آمريكا و اتحاديه اروپا هستيم.
مااز دولت عراق مي خواهيم به فراخوان دبيركل ملل متحد براي خودداري از هرگونه استفاده از زور و خشونت و پايان دادن به محاصره اشرف كه نزديك به هزار زن مسلمان درآن مستقر هستند، پاسخ مثبت بدهد.