-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

برنامه پنهان کرزی، مارشال فهیم و یونس قانونی

به گزارش نیوزترک هندوستان، دیلی تلگراف و روزنامۀ اندیپندنتبرنامه پنهان کرزی برای چسپیدن به قدرت درافغانستان

یک گزارش اطلاعاتی غرب می گوید که حامد کرزی به طور مخفیانه برای باقی ماندن درقدرت پس از سال 2014 که دورۀ ریاست جمهوری اش خاتمه می یابد، برنامه ریزی می کند.
این خبررسانی های بین المللی به نقل از گزارش منتشرۀ سرویس اطلاعات خارجی آلمان - بی ان ای- ادعا کرده اند که آقای کرزی به پیروی از عملکرد ولادیمیرپوتین نخست وزیر روسیه، قصد دارد برای سومین بار درقدرت باقی بماند.
درگزارش ها قید شده که این راز مهم حدود دو ماه قبل  اززبان برخی متحدان رئیس جمهور افغانستان افشا شده است ودرین باره اسنادی دراختیارسرویس اطلاعاتی آلمان قراردارد.
بربنیاد گزارش های بین المللی، آقای کرزی با استناد به فیصله های لویه جرگه «مشورتی» اخیر به این باور است که برای تمدید قدرت برای بارسوم پس از سال 2014 می تواند برخی مواد قانون اساسی را تغییر و یا تعدیل کند. کرزی می خواهد درشرایطی که نیروهای غربی ازافغانستان خارج می شوند، مطابق به طراحی تیم خودش، سرنوشت سیاسی ویژه یی را درافغانستان رقم بزند.
درگزارش ها قید شده که کرزی برای اجرای طرح خود، می خواهد با تغییر مادۀ قانون اساسی، پست نخست وزیری را ایجاد کند که این مساله هم درداخل وهم درسطح بین المللی غیرقابل قبول است.
بنا به گزارش اطلاعاتی غربی این مساله درحالی فاش شده که جامعۀ جهانی تصمیم دارد پس از عقب نشینی از افغانستان کمک ده میلیارد دالری را برای توسعه وحمایت ازافغانستان اختصاص دهد.
مجموعه گزارش ها حاکی اند که حامد کرزی درمشورت با سه چهره ارشد سیاسی مانند مارشال فهیم، محمدیونس قانونی وعطا محمد نور قصد دارد تا به نفع تیم متحد خودش پس از سال 2014  قدرت را بیمه کند.
او هم مثل ولادیمیر پوتین درصدد یافتن یک شریک قدرت است که پس از سال 2014 درنقش رئیس جمهور، مانند یک دست نشانده خودش وارد صحنه شود وخودش به حیث نخست وزیر صاحب صلاحیت درصحنۀ قدرت حضور داشته باشد. چنان که پوتین دریک معاملۀ دو مرتبه یی با مدودوف، اخیراً  باردیگر نقش خود را با وی معاوضه کرده است. برای رسیدن به این هدف بنا به  گزارش اطلاعاتی غرب، کرزی تلاش دارد قانون اساسی را برای ایجاد یک حکومت مادام العمر تغییر دهد و آینده افغانستان را بعد از خروج ناتو دراختیارتیم خودش دایمی کند.

این درحالی است که سران غربی درآستانۀ برگزاری کنفرانس بن دربارۀ این امکاناتی صحبت کرده بودند که چه گونه ممکن خواهد بود تا دو سال باقیمانده از دورۀ دوم ریاست جمهوری کرزی را حذف کنند. اما دقیقاً معلوم نیست که صحبت های انجام شده درآینده دنبال خواهد شد یا این که بنا به دلایلی ازادامۀ این مسأله انصراف صورت خواهد گرفت.

درگزارش اطلاعاتی غربی آمده است که درین معامله پنهان، نخستین انتخاب به عنوان رئیس جمهور آینده، پروفیسور استاد ربانی درنظرگرفته شده بود. اکنون  بعد ازترور پروفیسور ربانی اشخاص بالقوه دیگری مطرح اند. شاملان این برنامه فرماندهان مهم از جمله مارشال فهیم، یونس قانونی وعطامحمد نور هستند.
عطا محمد نور واضحاً تمایل به بازگشت به سیاست محور درکابل دارد.
سرویس اطلاعاتی همچنان مدعی است که محمد یونس قانونی اول نسبت به پیشنهاد کرزی مشکوک بود ومعتقد بود که این برنامه چیزی بیش از بازی با قطعه «ائتلاف شمال» نیست اما حالا فکرش عوض شده است. مارشال فهیم درین باره با متحدان تنظیمی خویش به فیصله هایی دست یافته است.

اما جاوید لودین به مقامات غربی گفته است: یقین دارم که او (حامدکرزی)بعد از اتمام دورۀ دوم بازنشسته خواهد شد.

ویلیام هیگ وزیرخارجه انگلیس گفته است که کرزی وعده کرده که پس از ختم دوره از قدرت کنار می رود. لطفا فرصت بدهید که به وعده اش عمل کند. هیلاری کلنتن تاکید کرده است که انتخابات آیندۀ افغانستان فراگیر وسالم خواهد بود وانتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز صورت خواهد گرفت.