-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۷, پنجشنبه

هند چرا درقندهار وننگرهار قنسولگری دارد؟


جنرال پرویزمشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان در تازه ترین اظهارات خود با شبکۀ بی بی سی گفت که با خروج ناتو از افغانستان درسال 2014 جنگ داخلی به افغانستان برمی گردد.
مشرف دو احتمال را درین زمینه برشمرد. یا افغانستان به سال های پس از 1989 به دنبال خروج ارتش شوروی ازآن کشور، به گرداب جنگ داخلی فرو می رود که درنتیجه درآن زمان ده جناح مسلح با هم جنگیدند. یا این که مانند سال 1996 که طالبان قدرت خود را به سوی کابل ونقاط عمده افغانستان توسعه دادند، جنگ بی امان میان گروه های با هم دشمن، دو باره آغاز می شود.
مشرف نتیجه گرفت که نخستین قربانی شروع مجدد چنین بحران درافغانستان، پاکستان خواهد بود. جنرال مشرف گفت اکنون پاکستان به این مسأله می اندیشد که آیا سازمان ملل بعد از عقب نشینی ناتو ازافغانستان، درمورد امنیت پاکستان تضمین هایی خواهد داد یا آن که پاکستان خود مجبور خواهد شدکه برای ایجاد مصئونیت امنیتی، از خودش دفاع کند؟ مشرف مدعی شدکه چیزی به نام «شورای کویته» درپاکستان وجود ندارد. این یک خیال واهی است. او همچنان گفت که هیچ دلیلی وجود ندارد که ملاعمر رهبرطالبان درپاکستان مخفی شده باشد. با باور مشرف، ملاعمر درخاک خودش – افغانستان-  نفوذ دارد.
وی که اکنون به عنوان لابی سیاست های استخباراتی واستراتیژیک پاکستان به کشورهای مختلف سفرمی کند، این پرسش را مطرح کرد که هندوستان اگراهداف ضد پاکستانی را درقلمرو افغانستان دنبال نمی کند، روی چه علتی اداره های کنسولی خود را در ولایات قندهار وننگرهار نزدیک مرزهای پاکستان فعال ساخته است؟ او ادعا کرد که افغانستان همیشه میدان بازی شوروی وهند علیه پاکستان بوده است. او تاکید کرد که دوستی هند وافغانستان به این معناست که هند یک افغانستان «دشمن پاکستان» را تقویت می کند.