-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۰, شنبه

راه نجات، کنار رفتن خامنه ای از سر راه ملت است


اشاره: تغییرات ایران و افغانستان رابطۀ همزادی دارند. هردو از مدیریت جهانی تأثیربرداراند؛ هردو تشنۀ نجات اند. راه ایران دشوار تر است. درآن جا راه تنفس ملت بزرگی به وسیلۀ یک  قشرغیرانتخابی بسته شده ودرین جا، قشربسیار کوچک، از درس روزگار هیچ نمی آموزد. خطرسقوط درهر دو کشور حتمی است. مامون


پایگاه تحلیلی پیک نت: ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد رهبری مجاهدین انقلاب اسلامی و از زندانیان سیاسی طولانی مدت مذهبی در دوران شاه، که پس از کودتای 22 خرداد بازداشت و به 4 سال زندان محکوم شده است، در نامه ای ای که در زندان اوین نوشت، شخص علی خامنه ای را مسبب اصلی فاجعه حاکم بر کشور اعلام کرد.او که اکنون 66 سال دارد، در نامه خود نوشت:اردوکشی خیابانی 9 دیماه 1388 بدستور مستبد حاکم شکل گرفت تا خون به نا حق ریخته مردم در عاشورای 88 پایمال شود.

 بوی تعفن تفرعن مشام هر آزاده و وجدان بیداری را بیش از پیش می آزارد و افاقه ای به حال روزگار رو به افول استبداد نمی کند. استبداد امروز ایران آن مقدار حقیر است که قصد کرده سالروز هلهله فریب خوردگان و مزدورانش را به روز تاجگذاری شاهان بدل سازد. امروز که چهره نکبت بار استبداد سلطانی بار دیگر آشکارا در این مملکت رخ نمایی کرده و بر حیات و ممات ساکنان آن حکومت می کند، نمی توان در برابر آن سکوت کرد. واقعیت آن است که این استبداد از تمام توان و بنیه خود برای سرکوب و بسط خفقان بهره می جوید و از هیچ خشونتی دریغ نمی ورزد، اما آنچه مانعی بر سر راه سرکوب افزون تر است، اولا خوف اوست و ثانیا آگاهی و مقاومت گسترده وسیع مردم در برابر وی است. آقای خامنه ای از خود بپرسد: چه تفاوتی است میان من و حسنی مبارک، یا سرهنگ قذافی و چرا استبداد در مصر و لیبی نامبارک و مذموم است و در ایران و سوریه ستودنی؟
این که امروز در دوره دولت و مجلس مطلوب و منتخب آقای خامنه ای براساس گزارش دستگاه قضایی منتسب به وی بزرگترین فسادمالی تاریخ رقم می خورد و عملا دولت دست نشانده ایشان در قامت دزدان سرگردنه و همچون مهاجمان مغول و تاتار به غارت بیت المال این ملت مظلوم سرگرم است، علت آن را باید در استبداد مقام رهبری جستجو کرد. در حال حاضر دشمن اول این آب و خاک شخص رهبری و سیاست های نابخردانه اش است؟
اگر واقعا بر این باورند که علی خامنه ای محبوب ترین چهره در نزد مردم است با آزاد ساختن رهبران شجاع و مقاوم جنبش سبز اعتراضی آقایان موسوی و کروبی بنگرند که چگونه سیل مشتاق میلیونها ایرانی آزادی خواه در خیایان ها جاری شده و فاتحه استبداد را می خوانند. اعمال استبدادی و خودکامگی از سوی جنابعالی، نظام بر آمده از انقلاب اسلامی را به فرسودگی و آستانه فروپاشی کشانده است. علاج کار در آن است که جنابعالی از این قدرت دست کشیده، عشق به قدرت را از دل بیرون کنید و از سرراه این ملت مظلوم و جمهوری اسلامی کنار روید.