-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۳, یکشنبه

آيا از عملکرد طالبان بازهم دفاع خواهد شد؟


سرمقالۀ امروز آرمان ملی
در پایان کنفرانس سه روزه بین المللی اسلامی منعقده ترکیه تعداد کثیری ازعلمای اسلامی از سراسر جهان به شمول هیأت علمای افغانی شرکت ورزیده بودند.
در قطعنامه پایانی این کنفرانس جنگ در افغانستان مردود خوانده شد و بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز تأکید گردید. این نخستین کنفرانس اسلامی بود که در این مورد برگزار شد وباید این کنفرانس در سال 2001 میلادی برگزار می گردید تا سازمان القاعده نمی توانست مسلمانان را به جنگ در افغانستان تشویق مى کرد. اما به هرحـال، آنهایى که حملات انتحاری در افغانستان را استشهاد می دانند اکنون در برابر این فیصله که حکم فتوای شرعی را دارد چگونه می توانند از عملکرد طالبان تروریست دفاع نمایند؟ این کنفرانس ضرورت جدی افغانستان بود که باید در کابل برگزار مى شد و دراین زمینه به دولت پیشنهاداتی هم داده شده بود، اما دولت ترکیه وچند سازمان جهانی این ابتکار عمل را بدوش گرفتند و قرار است به ادامۀ آن کنفرانس دیگری در کابل برگزار گردد. بسیاری از مسلمانان متعقد اند که آنچه را طالبان به نام جهاد انجام می دهند خلاف شرع بوده ومجوزی برای خود کشی و مسلمان کشی در متون دینی وجود ندارد،...