-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

سرنوشت شوروی در انتظار ایران


پیش از فروپاشی حکومت شوروی هم، ابتدا اقتصادش ویران شد
خبرمی رسد که برنامۀ «هوشمندکردن یارانه ها» یا حذف سوبسید های دولتی درایران اینک پس از هشت ماه نخستین شکست خود را آشکار کرده است. احمدی نژاد حالا دستور داده است که برای ده میلیون نفر پرداخت نقدی « یارانه» یا سوبسید ماهانه قطع شود. ای درحالی است که با ادامه بحران شدید اقتصادی در ایران و در حالی که بعدازظهر روز گذشته بار دیگر بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران ده ها تومان گران شد، تحلیلگران اقتصادی می گویند وضعیت اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی، همچون وضعیت اقتصادی اتحاد جماهیری شوروی، در آستانه دهه نود و پیش از فروپاشی کامل است.
تارنمای خبری "سیماب" در ایران که بیشتر اخبار اقتصادی را منتشر می کند، در تحلیلی نوشت که "اقتصاد بی پشتوانه" ایران، دیگر نمی تواند بیش تر از این در برابر تحریم های جهانی مقاومت کند.
در این تحلیل که به قلم آقای مرتضی پارسی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی نگاشته شده است، هشدار داده شده که با ادامه روند فعلی و رسیدن نرخ تورم به بالای 30 درصد، احتمال دارد رژیم ایران نیز همچون حکومت کمونیستی شوروی از هم بپاشد.