-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

افغانستان باید پیش از رفتن ارتش امریکا بیطرفی خود را باز یابد


پروفیسور داکتر ژانگ لی(Zhang Li)
- رییس مدیر مرکز پژوهش های آسیای جنوبی جمهوری توده یی چین

گزارنده: عزیز آریانفر