-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

دفترسیاسی طالبان درتهران تا اسلحه ایرانی درجنوب


حمیدزی رئیس کمیته امنیت داخلی درمجلس نمایندگان درتازه ترین گفت وگو با رادیو آزادی ادعا کرد که ایران جنگ افزارهای جدید را دراختیار طالبان قرار داده است. این عضو مجلس گفت که سلاح ساخت ایران هم اکنون به جبهات طالبان درکنر، قندهار، هلمند ومیدان وردک به تازگی توزیع شده است.

حمیدزی اظهار داشت که سلاح های ایرانی درین جبهات عملاً مورد استفاده قرار می گیرد. وی به عنوان نمونه از یک نوعی اسلحه سبک ضد هواپیما یاد آوری کرده است که از سوی ایران دراختیار طالبان قرارداده شده است. پیش ازین نیروهای ناتو وامریکایی ازکشف محموله های اسلحه ایران درهرات ونیمروز نیز خبرداده بودند.
این گزارش ها درحالی مطرح می شوند که اخیراً گزارش هایی دربارۀ گشایش دفترغیررسمی طالبان درتهران نیز منتشرشده است. وحیدمژده فرد نزدیک به طالبان تاییدکردکه دفتر طالبان درتهران بازشده است. این بخشی ازجنگ دپلوماتیک بین ایران وامریکا درعرصه رقابت برسرنزدیک شدن با گروه طالبان است.