-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

سپاه ایران مدیون شاهکاری یک چوپان است


 درنمایش تلویزیون هواپیمای ازکارافتادۀ امریکایی در ریگزار مرزی ایران، قسمت زیرین آن پنهان شده بود.
اطلاعات از داخل ایران حاکی است که پرندۀ بی سرنشین امریکایی به وسیلۀ یک چوپان دربیابان های مرزی ایران وافغانستان کشف شده بود.
خبر می گوید که هواپیما به شکل نیمه ویران درریگزارهای بیابان افتاده بود و سپاه پاسداران ازآن یک سیرک تبلیغاتی برای شاهکاری های ناکردۀ سربازان گمنام امام زمان درست کردند. روز گذشته پایگاه پیک نت نیز به نقل ازیک گزارش سری این موضوع را مطرح کرد که درداخل ایران افکارعمومی درمورد بی سرنشین امریکایی عکس آن چیزی است که رسانه های رسمی دربارۀ آن جشن رسانه یی برپا کرده اند.
واقعیت هواپیمای بدون سرنشین امریكایی متفاوت از آن چیزی است كه تاکنون مسئولین جمهوری اسلامی گفته اند. در ایران شایع است که این هواپیما به دلایلی نامعلوم در حوالی طبس و روی رمل های بیابان درحالی کشف شده که قسمت های زیرین آن آسیب دیده بوده و یك چوپان محلی اتفاقی این هواپیما را مشاهده می كند و به مقامات محلی اطلاع می دهد و نتیجتا سپاه آن را تصاحب كرده و مانور تبلیغاتی روی آن را آغاز می كند. این چوپان 8 میلیون تومان هم پاداش دریافت می كند و ابعاد این قضیه در حال شایع شدن بین مردم است و كمتر كسی در ایران ادعاهای پوچ سپاه مبنی بر به زمین نشاندن این هواپیما را باور كرده است . سایر داستان های ساخته و پرداخته از قول سپاه و یا در باره تكنولوژی روسی بزمین نشاندن این هواپیما صحت ندارد .