-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

سرگروپ طالبان: تماس آی، اس، آی با ما بیشتر شده

مجله نیوزویک در شماره اخیر خود از موانع راه صلح در افغانستان یاد آوری کرده می نویسد:
مشکل اینست که پاکستان فقط منافع ستراتیژیک خود را در نظر دارد که آیا طالبان را به مذاکرات صلح ترغیب کند یا نه ؟

نیوزویک می نویسد که اسلام آباد با نوع حکومتی که امریکا خواهان آن در کابل است مخالف می باشد. به این معنی که یک حکومت نیرومند، مرکزی، مستقل مزاج و ملی را نه می پذیرد.

نگرانی بزرگ پاکستان این است که مبادا در محاصره هند، دشمن دیرینه خود قرار گیرد و همین علت است که به گفته مجله حتی حکومت ضعیف و بی کفایت حامد کرزی را هم برای خود یک تهدید بالقوه تلقی می کند.

علاوه بر این، اسلام آباد نگرانی دارد که یک حکومت نیرومند در کابل منازعه ارضی دیرینه خود با پاکستان را احیا خواهد کرد.

نیوزویک می نویسد که پاکستان در عوض تلاش برای صلح در افغانستان، طالبان را به جنگ ترغیب می کند. مقامات و قوماندانان طالبان به مجله گفته اند، استخبارات آی اس آی پاکستان تماس های مستقیم خود با طالبان را در چند ماه اخیر افزایش داده است
  
یک سر گروپ طالبان در هلمند نیز تماس های استخبارات پاکستان با قوماندانان طالبان را تایید کرده گفته است که عناصر آی اس آی هر قوماندان طالبان را تشویق می کند تا حملات خود را هرچه بیشتر شدت بخشد.

مجله نیوزویک از قول یک سفیر سابق طالبان می نویسد که چشمه آبیاری درخت در پاکستان بوده و اگر پاکستان این چشمه را مسدود سازد درخت می خشکد.

نیوزویک می افزاید که پاکستان انتقال مواد منفجره خیلی نیرومندی را به مناطق جنوب و شرق افغانستان آغاز کرده است.