-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۰, شنبه

هیاهوی توفان دروغ در تهران


از هنگامی که احساس می کنند پایه های حکومت ملایان لرزان شده و خطر فروپاشی آن را تهدید می کند، تبلیغات گسترده ای را در مورد اهمیت آخوند علی خامنه ای و نماد ولایت فقیه آغاز کرده اند – و چنین تداعی می کند که اگر ولایت و خامنه ای نباشد، اسلام هم نخواهد بود و آخرت هم رخ نخواهد داد و مهدی موعود نیز ظهور نخواهد کرد.

سرنوشت حاکمان خودکامه عرب آن ها را به هراس انداخته و می کوشند چنین وانمود کنند که رژیم سرکوبگر ایران تافته ای جدا بافته از دیکتاتورهای دنیای عرب است و از این رو ادعا می کنند که نظام ولایت مطلقه فقیه، یک هدیه الهی است و ولی فقیه، همدم و مونس انبیاء و پیامبران و حتی پروردگار است.
به بخشی از مجیز گویی های علیرضا پناهیان، یکی از سرکردگان سپاه پاسداران توجه کنید که گفت: «گوهر مرکزی حرف ما یک کلمه بیش نیست و آن، ولایت فقیه است». و افزود: «برای ما ولایت فقیه اهمیت دارد و نه انسانیت و عدالت و مفاهیم دینی».
علیرغم پناهیان، در ادامه مداحی های خود از علی خامنه ای گفت: «حرف تازه ما ولایت فقیه است که با آن، تمام مفاهیم خوب متجلی می شود و بدون ولایت فقیه، هیچ سخن حقی دست یافتنی نیست».
راستی این طوطیان بارگاه خامنه ای، به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟