-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

سومین حمله موشکی به کمپ مجاهدین خلق درعراق


رژيم آخوندي ایران و دست نشاندگان عراقي اش براي سومين بار اشرف را هدف حمله موشكي قرار دادند.

ساعت 20 و 15 دقيقه چهارشنبه شب 7 دي 1390  به وقت اشرف، نيروي تروريستي قدس و عوامل عراقي آن موسوم به عصائب الحق  با چهار موشك 107 ميليمتري اشرف را از جنوب شرقي هدف قرار دادند. اين سومين حمله جنايتكارانه به اشرف در 72ساعت گذشته است. حمله موشكي چهارشنبه شب خسارت جاني نداشت.
اولين تهاجم موشكي روز يكشنبه 4 دي ماه همزمان با امضاي توافق نامه سازمان ملل براي حل مسالمت آميز بحران اشرف صورت گرفت.
درساعت سه و نيم  بعداز ظهرچهارشنبه مزدوران رژيم آخوندي در 2.5كيلومتري  جنوب شرقي اشرف با دو خودرو كه يكي از آنها پاترول تيره رنگ بود به گشت و شناسايي مشغول بودند و منطقه شليك را مورد شناسايي قرار دادند .
معلوم نيست دولت عراق كه حضور مجاهدان بدون  سلاح را در اشرف، نقض حاكميت خود مي‌داند، چرا در مقابل نقض مستمر حاكميتش توسط رژيم آخوندي سكوت پيشه مي‌كند و شريك جرم تروريست هاي صادراتي در جنايت هاي جنگي و جنايت عليه بشريت مي شود؟
مقاومت ايران طبق اطلاعيه هاي صادره در 72ساعت گذشته،  حمله تروريستي چهارشنبه شب  را، چهارمين  نقض تعهدات دولت عراق پس از امضاي يادداشت تفاهم با  سازمان ملل  دربارة حفاظت وتضمين امنيت وسلامت ساكنان اشرف ثبت و محسوب مي‌كند.