-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

سايت خبري ملل متحد گزارش داد

تاريخ منبع: 7/10/90
دبير كل از امضاي يادداشت تفاهم با دولت عراق براي جابجايي داوطلبانه ساكنان قرارگاه اشرف استقبال كرد.
امروز دبير كل سازمان ملل بان كي مون از يادداشت تفاهمي كه عراق و سازمان ملل براي حل و فصل انساني و مسالمت آميز وضعيت ساكنان قرارگاه عراق جديد (اشرف سابق) امضا كردند, استقبال كرد.
يادداشت تفاهم پروسهاي را مقرر مي كند كه براساس آن دولت عراق ساكنان قرارگاه عراق جديد (اشرف سابق) را به يك محل ترانزيت منتقل خواهد نمود تا پس از آن پروسه تعيين موقعيت پناهندگي آنها توسط كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد كه يك قدم اول ضروري براي استقرار آنها در خارج عراق است، آغاز شود.
دبير كل سازمان ملل گفت كه اين يادداشت به حاكميت عراق و التزامات انساندوستانه بين المللي او در مورد حقوق بشر احترام ميگذارد.
اين يادداشت تفاهم نتيجة مذاكرات فشردة نمايندة ويژة ملل متحد در عراق، مارتين كوبلر، با دولت عراق  است. همچنين هيئت همياري سازمان ملل با ساكنان اشرف نيز مشاورات فشرده اي را صورت داده است.
اين يادداشت, التزام روشن دولت عراق به تضمين سلامت و امنيت ساكنان را در محل جديد تضمين ميكند و همچنين ساكنان قرارگاه عراق جديد نيز بايد به قوانين عراق ملتزم باشند.
بان كي مون از همه طرفها مي خواهد براي اجراي طرح جابجايي ساكنان ، از خود انعطاف و سعة صدر نشان دهند و متذكر شد كه هر گونه خشونت يا راه حل اجباري غير قابل قبول خواهد بود.
دبيركل همچنين از كشورهاي عضو ملل متحد خواست تا ساكنان قرارگاه را در كشورهاي خود بپذيرند.
دبيركل تاكيد كرد كه ورود ملل متحد به اين موضوع, صرفا از جهت انساني است و حداكثر تلاش خود را براي فراهم كردن يك راه حل مسالمتآميز و دائمي براي ساكنان قرارگاه مبذول داشته است.
از طرفي كميسر عالي پناهندگان آنتونيو گوترز از تلاشهاي كوبلر براي يافتن يك راه حل براي موضوع قرارگاه عراق جديد استقبال كرد و گفت كميساريا چشم انتظار انتقال داوطلبانه و مسالمت آميز ساكنان كمپ به يك محل موقت است تا بتواند درخواستهاي پناهندگي آنان را رسيدگي و تعيين تكليف كند.
وي گفت ”من مايلم از دولت عراق به خاطر تمديد ضرب الاجل بستن قرارگاه و همچنين از بابت موافقت با در اختيار گذاشتن تسهيلات لازم براي اينكه پروسه تحقيق و تأييد بتواند در زمانبندي  مناسب و به صورت مناسب صورت گيرد، تشكر نمايم”.
كمپ عراق جديد در استان ديالي واقع است و چند هزار نفر از اعضاي گروه مجاهدين خلق ايران را در خود پناه داده است.
دولت عراق قبلا قصد خود براي بستن كمپ در 31 دسامبر و جابجايي ساكنان به مكان ديگر تا يافتن كشورهاي ديگري كه بازاسكان آنها را بپذيرند را اعلام كرده بود