-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

نماینده مجلس ایران: تکلیف مان را با افغانستان روشن کنیم


نماینده زابل از دولت خواست تکلیف خود را با افغانستان روشن کند و گفت که افغانستان آب را به روی مردم سیستان بسته است.

آقای احمد علی کیخا، با بیان مشکلات مردم سیستان گفت: حیات منطقه به آب رودخانه هیرمند وابسته است که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد، و افزود که مردم دو سوی مرز ایران و افغانستان عمدتاً دارای روابط خویشاوندی هستند ولی اکنون این روابط با اشکال روبرو شده و دولت افغانستان به احتمال قریب به یقین "به تحریک بیگانگان" آب هیرمند را به روی مردم سیستان بسته و موجب خشکسالی های طولانی در آن استان گردیده است.
نماینده مردم سیستان با بیان این که رییس جمهوری افغانستان ایران را "خانه دوم" خود نامیده پرسید اگر چنین است پس چرا وی اجازه می دهد آب را در فصل کشت منحرف کنند و مانع ورود آن به خاک ایران شوند و تأکید کرد با چینن وضعی جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با افغانستان مشخص کند.