-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۰, شنبه

احتمال آتش بس میان ارتش امریکا وطالبان


فاکس نیوز به استناد گزارش امروز اسوشیتد پرس، ازاحتمال آتش بس ارتش امریکا درجبهات جنگ با طالبان خبر داده است. اسوشیتد به نقل ازیک مقام امریکایی ( که نامش افشا نشده) نوشته است که این مسأله درسال نومیلادی از سوی امریکا مورد
بررسی قرارخواهد گرفت.
درهمین گزارش همچنان آمده است که طی سال جدید میلادی «مذاکرات مخفی» امریکا با نمایندگان گروه طالبان در اروپا وکشورهای خلیج ادامه پیدا خواهد کرد.
طرح مسأله «آتش بس» ازسوی ارتش امریکا زمانی به مطبوعات درز می کند که امریکا درربع آخر سال 2011 گام هایی را دربرخورد با طالبان به جلو برداشت که از تغییر سیاست آن کشور درمورد این گروه حکایه دارد.
توافق برسرگشایش دفترسیاسی طالبان صریح ترین نشانۀ رویکرد جدید واشنگتن نسبت به طالبان است که خشم حکومت کابل را نیز برانگیخته است. تیره گی رابطه میان کابل وواشنگتن نیز درحال افزایش است وانتشار خبر آتش بس یک جانبه بین طالبان وارتش ناتو، مرحله تازه یی از انزوای سیاسی حکومت افغانستان است که درهیچیک از رایزنی های مخفی قرارداده نشده است.
حکومت شدیداً از یک سازش خطرناک بین امریکا وطالبان مشوش است. امریکایی ها با خونسردی، حکومت کابل را دور زده اند و با فعال کردن پاکستان، عربستان، ترکیه وقطر، بیش ازپیش اوضاع را دگرگون کرده اند.
این گزارش درحالی انتشاریافته است که روزگذشته مقامات شورای صلح درکابل از ورود خانواده های هفت تن از سران طالبان به دوحه خبرداده اند.