-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

دموکراسی واقعی هرگز درافغانستان پیاده نمی شود


خبرنگار مجله شپیگل آنلاین از توماس دو میزیر وزیر دفاع آلمان درگفت وگو با مجلۀ شپیگل گفته است: این که در افغانستان دموکراسی واقعی وجود ندارد؛ شاید هیچ وقت دموکراسی واقعی در این کشور عملی نشود.

توماس دو میزیر برای روشنایی بیشتر در مورد اهداف ناتو در افغانستان گفته است: نخستین هدف این بود که افغانستان دوباره به مرکز فعالیت تروریستان مبدل نشود، هدف دوم این بود که رهبری مسوولیت های امنیتی افغانستان، به نیرو های این کشور سپرده شود و توسط آن ها به پیش برده شود، به این معنا که ایتلاف بین المللی، نیرو های امنیتی افغانستان را آموزش بدهند و تقویت کنند.

وزیر دفاع آلمان می گوید که در این هدف هم به صورت درست در حرکت استند. اما باز هم باید پیش از پایان سال 2014 میلادی، برای رسیدن به این هدف، به عوض خوشبینی زیاد، از احتیاط کار گرفته شود.

خبرنگار روزنامه شپیگل آنلاین از آقای دو میزیر پرسیده که شما در در مناطق حساس شمال افغانستان، مانند بغلان و قندز، از برقراری امنیت سخن می گویید، در حالی که قوماندانان نظامی بار ها گفته اند که شاید تا دو سال بعد از خروج نیرو های بین المللی، پایان جنگ با مخالفین مسلح واقعیت نداشته باشد، شما در این مورد چی می گویید؟

وزیر دفاع آلمان در پاسخ گفته است: من در مورد آینده پیشگویی نمی کنم اما نگرانی ها در این مورد را درک می کنم.
در دوساله گذشته، در ولایات بغلان و قندز دست آورد های داشته ایم و تلفاتی را هم متحمل شدیم. در دوسال آینده هم به همین ستراتیژی دشوار ادامه می دهیم تا بالای مخالفین مسلح پیروز شویم اما بازهم قندز و بغلان بی ثبات خواهند بود.

به گفته او، این مناطق برای نیرو های بین المللی و مخالفین مسلح اهمیت فراوان تکتیکی دارد زیرا اکمالات از طریق همین مناطق به شمال افغانستان صورت می گیرد.

آقای دو میزیر همچنان گفته است: خروج نیرو ها از شمال افغانستان یک مساله دشوار است اما بحیث وزیر دفاع آلمان اجازه نخواهم داد تا نه تنها در بغلان و قندز، بلکه در تمام شمال افغانستان، خلای امنیتی به میان آید.