-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

کنفرانس بن؛ ادامۀ سرنوشت مرموز افغانستان


آژانس خبری رویترز در یک گزارش تحلیلی می نویسد:
اجلاس بن منعکس کنندۀ روابط پیچیدۀ افغانستان با کشور های غربی و حقیقت سرنوشت مبهم افغانستان است. در تحلیل رویترز دلایلی نیز در این زمینه ارایه شده که در آن عدم امضای به موقع قراردادهمکاری های ستراتیژیک بین امریکا و افغانستان است که باید چوکات اساسی کنفرانس بن را تشکیل می داد.
 
علت دیگر عدم اشتراک پاکستان در این کنفرانس می باشد که در آن حدود بیش از هشتاد کشور جهان اشتراک می کنند.
پاکستان در اعتراض به  یک حملهء هوایی نیرو های ناتو بالای دو پوستهء نظامیان آن کشور در منطقهء سلالهء مومند ایجنسی که در اثر آن 24 سرباز پاکستانی کشته شدند، این کنفرانس را تحریم کرد.
 
 دلیل دیگر امید اشتراک نماینده گان طالبان در کنفرانس دوم بن بود که نیز نقش بر آب شده است.

 
به این ترتیب طوری که آژانس خبری رویترز می نویسد، بالای کنفرانس بن، این حقیقت نیز سایه افگنده است که در همین شهر کنفرانس نخست در مورد افغانستان دایر شد و در فاصله ده سال در بدل کشته شدن هزارن انسان و ملیارد ها دالر مصرف در افغانستان، صرف در زمینهء تعلیم و تربیه و تامین حقوق زنان دستاورد های اندک وجود داشته، در سایر عرصه ها، تعهدات عملی نشده است.
 
آژانس خبری رویترز با نقل قول از کامران بخاری معاون بخش آسیای جنوبی مرکز تحقیقاتی استراتفور می نویسد:
بدون شک بین کنفرانس اول و دوم بن یک تناقض آشکار وجود دارد، در آن زمان همه امیدوار بودند که رژیم طالبان از بین برده شده و امور بازسازی در افغانستان پیش برده شود. اما اینک پاکستان این اجلاس را تحریم کرده، با آن در همهء سیستم سردرگمی ایجاد شده است؛ طوریکه هیچ کس نمی داند از این گردهمایی چه توقع داشته باشد؟
 
در سال 2001 با سرنگونی رژیم طالبان رهبران جهان توقع داشتند که به زودی درگیری ها افغانستان خاتمه یافته، افغانستان به یک کشور پیشرفتهء که در آن حقوق زنان تامین و فقیر پایان یافته است، مبدل خواهد شد.
 
آژانس خبری رویترز می نویسد:   
اینک ده سال بعد از آن، نظر امریکا و سایر کشور های جهان در مورد افغانستان که لقب قبرستان امپراتوری های جهان را کماهی کرده، تغییر کرده است.
 
مقامات افغان می گویند در کنفرانس دوم بن مساعدت ها بین المللی را مطالبه نخواهد کرد. جاوید لودین معین وزارت خارجهء افغانستان به روز دوشنبه در کابل گفت:
« در کنفرانس بن حکومت افغانستان خواستار تعهد قوی سیاسی جامعهء جهانی خواهد شد تا افغانستان به پایش ایستاده شود.» 
 
دیپلوماتان غربی در کابل می گویند، در کنفرانس دوم بن پیام جامعهء جهانی به مردم افغانستان این خواهد بود که بعد از سال 2014 افغان ها را تنها نگذاشته، با وصف بحران های موجود در جهان، افغانستان در اجندای آن ها قرار خواهد داشت.