-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

مهم ترین سخنرانی رئیس جمهور کرزی

متن سخنرانی حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان
در محفل گرامی داشت از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری                                             
  
حال برمی گردیم به مسئله فساد اداری، داکتر صاحب لودین بالای فساد اداری به طور کامل بحث کرد، من فکر می کنم که جای نه مانده که ما به آن اشاره کنیم و به تمام نقاط که داکتر صاحب لودین اشاره کرد، مورد توافق و تائید ما است، عواملی را که گفتند و مشکلات را که به آن اشاره کردند، همه اش حقیقت است، در افغانستان همه اش متأسفانه موجود هست، اما مشکلات ما در این راستا چه است و چرا موفق نمی شویم.
 به باور من تا که عوامل این مشکلات را نیابیم و نه شناسیم، ما در آرمانی که در مورد مبارزه علیه فساد اداری داریم کامیاب نمی شیم، از تجربه من چند دلیل عمده است، یک دلیل اش عدم تطبیق شدن قانون است و آن هم از خود دلایل دارد که زور و قدرت است، تطبیق قانون در افغانستان مشکلات دارد از روز اول مشکل داشت هم واسطه بازی در ما زیاد است و پشت هر خرابکار واسطه می آید، از اجتماع مردمی گرفته تا بزرگان ما، دلیل دیگر که قانون تطبیق نمی شد همکاران خارجی ما هم در تطبیق شدن قانون نه تنها این که در این چند سال همکار نه بودند، بلکه موانع بودند.
 دو حادثه مهم را دیدیم، یک حادثه هرات بود که ما یک مجرم را در هرات گرفتار نموده بودیم ولې قوت های خارجی می خواستند به څارنوالی بروند و آن مجرم را به زور بکشند و څارنوال صاحب به من زنگ زد که این قسم حادثه است و من به څارنوال صاحب گفتم که نگذارندش، ولی نمی فهمم که آن مجرم را بردند یا خیر، نی نی نه بردند اش، حادثه دوم رفتن چهل دونفر ملیشه یا افغان هایی که با نیروهای خارجی است و رئیس شان خارجی بود، خارجیان رفته بودند به قندهار به دفتر څارنوالی و قوماندانی برای کشتن څارنوال و نیروهای امنیتی ما که ما در آن روز اقدام کردیم و آن ها را محاصره کردیم خارجی ها را گفتیم که آن ها را به ما تسلیم کنید، که خارجیان آن ها را به ماتسلیم کردند.
و در این روزها محاکمه دوباره ایشان صورت می گیرد، آن هایی که واقعاً مجرم هستند آن ها به جزای عمل شان می رسند و آن هایی که زیر امر بودند و زیر امر این جرم را مرتکب شدند آن ها را طبیعی است که رها خواهیم کرد و قانون برای شان راه را پیدا می کند که آزاد شوند.
 در بین خود ما مشکل وجود دارد، این مشکل خارجی بود در بین خود ما واسطه واسطه بازی زیاد است هم در ولایات و هم در مرکز، دلیل مهمی دیگر عدم توانائی نظام و دولت در جلوگری فساد، حضور ادارات موازی است، موجودیت شرکت های خصوصی امنیت یکی از بزرگترین موانع تطبیق قانون و عدم تقویت وزارت داخله  و پولیس ما بوده که هفت سال ما مبارزه کردیم و مبارزه ما زیاتر از هفت سال بود ولی بعد از هفت سال با جامعه جهانی به این توافق رسیدیم که از این طریق ما این ها را مهار کنیم و تحت یک چوکات یک برنامه تصدی دولتی بیاریم و ما به ایجاد تصدی هم در این مورد خوش نیستیم وما می خواستیم که این ها را کاملا از بین ببریم و وزارت داخله و نیروی پولیس این امورات امنیتی، باسازی و انتخابات را پیش ببرد ولی مشکلات داشتیم و خارجی ها این را نمی پذیرفت و برای این کار یک ونیم سال دیگر هم اجازه دادیم که به حیث تصدی این شرکت های خصوصی امنیتی در بیاید و بعد از یک ونیم سال این تصدی ها را دولت افغانستان بند می کند، ادارات موازی یک مشکل دیگر ما است مشکل سوم ما در این مورد که بسیار عمده است خواهران و برارداران عزیز و او فقط و فقط به توجه جدی ما مردم افغانستان حل می شود و به همکاری های همکاران خارجی ما، عدم اعتماد مامور ما به فردا و عدم اعتماد مردم ما به فردا  است که آیا فردا این کشور به امن خواهد بود، آیا فردا یک لقمه نان را در این کشور پیداخواهم کرد یا خیر!
یک زمانی افغانستان از  امروز کرده  بسیار غریب تر بود. مامور دولت افغانستان از امروز کرده بسیار غریب تر بود معاش اش از امروز کرده بسیار کمتر بود. همان مامور غریب و بیچاره همان مامور که سالی یک یا دو جوره دریشی دولت برایش می داد که  آن را یک سال، دوسال، سه سال می پوشید رشوت نمی گرفت. در خاک و خانه خود مطمین بود. می فهمید که همین جا هستم یک لقمه نان برایم پیدا می شود، زندگی دارم، امروز این اطمینان وجود ندارد. دلایل اش واضح است سی سال بدبختی و جنگ وغم های متواتر و بزرگی که بر ملت افغانستان آمده، مهاجرت های که ما به آن  مجبور شدیم، در اینجا باز هم همکاری دوست های خارجی ما بسیار مهم است.
پیش از کنفرانس بن که یک کنفرانس بزرگی برای افغانستان بود، و بعد از کنفرانس بن بی بی سی و مطبوعات خارجی تبلیغات کرده می روند که اگر خارجی ها از افغانستان بروند در افغانستان جنگ داخلی می شود، کی گفته! فلانی جنرال شان گفته، فلانی کلان شان گفته، افغانستان یک مملکت پنج هزار ساله است و هر بلایی که این جا آمده، خارجی آورده، شوروی آمد ما را مجبور به مهاجرت کرد. جهاد شد، جنگ ها که در اینجا شد، بدبختی ها که شد از مردم افغانستان نبود، از دست های خارجی و ملامتی بعضی خود ما بود.
  پس ما آرزو داریم که این ها با ما همکاری کنند. رسانه های خود را، رادیو و تلویزیون خود را به ترتیبی عیار کنند در همکاری با ما که تبلیغات سوء علیه افغانستان نکنند.  من یک مامور دولت افغانستان باشم. در خانه یا دفتر خود نشستیم شب بی بی سی اعلان می کند که  فلانی خارجی گفت که اگر ما از افغانستان خارج شویم در افغانستان جنگ داخلی می شود. طبیعی است که تشویش پیدا می کنیم. ولی ما این را می فهمیم  ملت افغانستان که نخیر، حضور این ها در افغانستان خوش آمده، لویه جرگه افغانستان با شرایط بر آینده پیمان ستراتیژیک را قبول کرد حالا دیگر تبلیغات را بند کنند، اطمینان شان خو حاصل شد. به ثبات افغانستان کوشش کنند. به تحکیم وحدت ملی افغانستان کوشش کنند، نه برعکس آن، به همراه این در اینجا مساله بسیار مهمتر دیگر اینست قسمی که لودین صاحب اشاره کردند اصلاح اداره افغانستان، اصلاح خدمات ملکی افغانستان هم از ناحیه معاشات هم از ناحیه ترفیعات و ارتقا و چگونگی استخدام،  از استخدام تا ارتقا و ترفیع و مسوولیت آینده برنامه ای است که ما از دیر زمانی به این طرف شروع کردیم ولی برای تطبیق آن  به نحوی که این ملت و اداره به پا بایستاد، نمی شد.
معاش دوگانه کاملاًٌ وجود دارد و این معاش دوگانه از سال 2002 به نام بلند بردن ظرفیت در اداره افغانستان شروع شد. قسمیکه لودین صاحب گفت حقیقتاً که برای پاسپورت معاش داده شد نه برای مهارت، پاسپورت خارجی معاش بلندتر گرفت. کسی که از ایران و پاکستان کمپیوتر کار می امد. جوانی که کمپیوتر یاد داشت او را 500 ، 600 دالر می داد. کسیکه از اروپا و امریکا می امد او را 5 هزار و 6 هزار دالر می داد. کسی که در افغانستان بود معاش اش دو و سه هزار افغانی بودکه صد دالر می شود.
کوشش کردیم سیستم های مختلف را آوردیم تا که سیستم رتب و معاشات را عملی کردیم. تا حالا نمی فهمیم که شورا  این را منظور کرده یا نکرده ، وکیل صاحب های شورا تشریف ندارند. تصویب کردیم با تغییرات ما پس برای تان روان کردیم مهم است که ما و شما با هم کار کنیم که زوتر تطبیق شود. پس اعتماد آوردن و مصوونیت کاری آوردن برای اداره افغانستان یک جزه بسیار مهم مبارزه ما علیه فساد است. تا مامور دولت افغانستان ، کارمند دولت افغانستان  در کار و دفتر خود مصوون باشد مداخله سیاسی او را برطرف کرده نتواند.
 امروز رئیس جمهور افغانستان، معاونین اش، وزیران دولت از معین وزارت گرفته تا به پاینترین مامورش  هر آن که خواستند تغییر داده می توانند. این باعث عدم مصوونیت بزرگ در مامورین دولت افغانستان شد. اگر من امروز با مامورم خوش نباشم شخصی خوشم نیاید حکم برطرفی اش را داده می توانم. مامور کدام پناهگاهی ندارد که برود به کدام قانونی به کدام محکمه ای و بپرسد که چرا، تا که ما اینرا مطمین نسازیم و اداره افغانستان را مصوون از مداخلات سیاسی نسازیم، مصوون از مداخلات دیگر که سیاسی نیست ولی مداخله شدید است که باعث خرابی کار میشود نسازیم و ترفیعات مامور و معاش مامور را درست نسازیم. این مصوونیت نمی آید و به این بهترین مثال ما خدمات ملکی هند و انگلستان است که در لویه جرگه خدمت تان عرض کردم. ویکی از برنامه های اساسی ما در چند روز آینده انشاالله تثبیت این برنامه و اصلاح قانون اگر ضرور باشد و یا تطبیق قانون که داریم به صورت بهترش باعث این میشود که اداره ما مصوونیت بهتر پیدا کند. معاشات بهتر طبیعی است که خوب است امکانات بهتر طبیعی است که خوب است.
پس در تطبیق قانون هم حکومت افغانستان و هم همکاران بین المللی ما با ما همکار شوند. معافیت یک مشکل بزرگ است این مشکل را هم در داخل خود داریم کسیکه زور دارد او معاف است برحق که در دولت افغانستان امروز کسیکه زور دارد او به قانون سپرده شده نمی تواند. همینطور است یا نیست و برحق کسیکه پاسپورت خارجی دارد هر فساد را کرده میتواند و گریخته میتواند. کسیکه پاسپورت خارجی دارد هر فساد که دلش بخواهد میکند باز پناهگاه دارد به پناهگاه خود می گریزد. همانطور که طالبان در خارج پناهگاه دارد این فاسدین هم در خارج پناهگاه دارند. می گریزند در لندن ،پاریس، کجا و کجا  رئیس بانک مرکزی قبلی ما فطرت صاحب، مسایل کابل بانک رخداد. دزدی های رخداد، دید که کپ محکمتر شده میرود رفت. در واشنگتن نشسته از اینجا کپ میزند دولت امریکا با ما همکاری کند فطرت را بیاورد به کابل که معلوم شود که کی ملامت است. به آنجا دست ما نمی رسد. دو و سه تن دیگر شان هم همینطور هستند. لودین صاحب گفتم که رشوت میگرند و فساد میکنند بروند بلند منزل می سازند از بلند منزل ساختن شان د رداخل افغانستان بکلی خوش هستیم بسازند. دبی و خارج نبرند، از راه که میکنند دبی نبرند و خارج نبرند. در خارج هر چه میکنند بکنند اینجا بیارند ولی از اینجا خارج نبرند، رشوت نگیرند ولی از هر راه که پیدا میکند در افغانستان بلند منزل بسازند.
بلند منزل بسازند، هوتل بسازند، شفاخانه بسازند هر چیزیکه باعث ساختن چیز در افغانستان میشود آن کار را بکنند، که وطن ما ساخته شود.

جهان همینطور ساخته شده است، به ساختن و به ساختن و به ساختن آباد شده اند این ها. ولی معافیت در وطن ما مشکل بزرگ است و این جنبه های داخلی و خارجی دارد.
سیاسیون و بزرگان افغانستان ما و شما همه درین جا حاضر هستیم، درین ملامت هستیم. یا بنام حزب که لودین صاحب گفتند، یا بنام قوم یا بنام ولایت یا بنام خویش و قریب فلان و بی مدان و معافیت آنهای که بستگی و دوستی قرارداد با خارجی ها دارند، این هم شدیداً جریان دارد. کسیکه دوست خارجیست او بسیار در افغانستان بزور هرچه که دلش خواست آنرا می کند، قرارداد های هنگفتی داده می شود یک راه مهم گم شدن فساد آنی در افغانستان و فوری در افغانستان اینست که دوستان و همکاران خارجی ما به کلان های دولت و به کلانهای حکومت و به اقاربش قرارداد ندهند. دادن قرارداد به خویش ها و اقارب اعضای حکومت وکلانهای حکومت تمامش فساد است و باعث فساد است و تشویق فساد است. بگوید مامور دولت افغانستان را که برادر برو به معاشت گذاره کن. زمانیکه این ها به یکی از اقارب ما قرارداد بدهند، بدون شک که او هم به زور آن قرارداد و هم بزور قرابتش با ما نه قانون ما را می پذیرد و نه قانون ما را تطبیق می کند و نه ما زورش را داشته می توانیم که آن قانون را تطبیق کنیم.
برای اصلاح فوری کار که مواردی را که آناً و عاجل اصلاح کرده می توانیم اینست که سیستم قرارداد ها اصلاح شود نه خارجی به کدام خویش ها و اقارب کلانهای افغانستان قرار داد بدهد و نه دولت افغانستان این کوشش را بکند که بگیرد و ما را اینها خبر کنند که کی از ایشان قرارداد خواسته و به کی قرارداد داده اند، این لست را ما از ایشان خواسته ایم البته درین مورد مذاکره ما با آقای مک ماستر که درین جا نشسته اند بسیار به خوبی پیش می رود یکسال پیش ما مذاکرات را با این ها آغاز کردیم در مورد قراردادها خارجی و الحمد الله که بخوبی پیش می رود و امیدوار هستیم که گپ به جایی برسد که اینها این قرارداد ها را افشا کنند برای ما همیشه و بیایند برای ما بگویند که آنهای را که قبلاً داده اند، درست است ولی بعد ازین همچو قراردادهای داده نشود و این قرارداد ها پول کمی نیست.
 خواهران و برادران!
  این قراردادها به میلیون ها دالر است به صدها میلیون دالر نیست، این قراردادها به میلیاردها دالر است و اگر این قراردادها درست داده شود، برای حق داده شود و ما خبر شویم و از آن دولت افغانستان مالیه بگیرد و تکس بگیرد و پول منفعتش تا جایی که برای ما ممکن است در افغانستان بماند صد ها میلیون دالر سالانه در افغانستان پول می ماند و همین جا مصرف می شود، حالا نه ما خبر می شویم و نه پولش در اینجا می ماند پس تطبیق قانون در افغانستان مشکل دارد و مشکل هم از ماست و هم از همکاران ماست، امیدوار هستم که این ها با ما همکاری کنند مشکل خود را حل کنیم تا در مملکت ما قانون تطبیق شود. اعتماد بین ما درین مورد ازبین رفت، پارسال و پرار سال و ما باهم درین مورد صحبت کردیم چند روز پیش که اعتماد بین ما از بین رفته است ما فکر می کردیم که اینها مسایل فساد و رشوت را به دلایل سیاسی مطرح می کنند و اینها فکر می کردند که ما به دلایل سیاسی مطرح می کنیم علیه اینها. برحال شدن این اعتماد به خیرافغانستان و به خیر از بین رفتن فساد در افغانستان می شود.
افغانستان در ده سال گذشته با وجود مشکلات، با وجود مصیبت ها، با وجود ادامه جنگ، با وجود تمام موانعی که سر راه ما بود، حالا که من می بینم روزبروز الحمد الله از نگاه تقویت اداره ما به جای هایی رسیده ایم و حالا شروع به این کرده ایم که هم در وزارت دفاع ما و هم وزرات داخله ما و هم ادارات ملکی ما مقرریها و هم میعاد خدمت معلوم باشد.
مثلاً، به این فیصله کردیم که در وزرات دفاع افغانستان مانند جاهای دیگر جهان و کشور های دیگر جهان صاحب منصب دولت افغانستان که در جایی مقرر می شود، معیاد خدمتش سه سال باشد، بالا برود، ارتقا کند و تغییر وظیفه بدهد، در پولیس ما هم همینطور باشد و اگر زیادتر این را غیر سیاسی بسازیم و مطلق غیرسیاسی بسازیم انشأ الله که افغانستان صاحب ثبات کامل اداری درین راستا می شود و نظام ما جابجا می شود یعنی نهادینه می شود این تهداب های اساسی دولت ماست، کوشش ما به طرف نهادینه کردن این اساسات مهم دولت ما، نهاد های مهم دولت ما کمک بزرگی برای از بین بردن فساد در افغانستان و برای تطبیق قانون در افغانستان می کنیم.
پس از دید من که کوتاه کنم گپ خود را، در طویل المدت کوشش ما بطرف آینده که فساد در افغانستان تا حد ممکن کم شود و کم شود و کمتر شود، اینست که ما تقویت نهاد های خود را به اساس قانون، مقرریهای ما به واسطه نباشد. یک صاحب منصب افغانستان که دگروال است و اگر او بفهمد که من از دگروالی خود به جنرالی و یا از تورنی خود به دگرمن شدن بدون واسطه با کمال خود و با همت خود ارتقا پیدا می کنم او بهترین مدافع این خاک و منفعت این خاک می شود و اگر احساس کرد که نه، من باید رئیس جمهور را بشناسم، وزیر را بشناسم، کلان قوم و ملت را بشناسم باز من ارتقا کرده می توانم، او هیچ وقت به این نهاد خود وفا دار شده نمی تواند، نه در او جرأت دفاع این خاک پیدا می شود، نه در او کمال دفاع این خاک پیدا می شود. اگر مامور ملکی افغانستان جوان بیست ساله و بیست و پنج ساله ما که تازه مقرر شده، محرر مقرر شده، کمپیوتر کار مقرر شده و می خواهد که ترقی کند در نظام اداری ما این توان را ببیند که به اساس لیاقت این جوان پیش می رود، وفا دار این خاک و کشور خود می باشد.
اینطور نیست که مردم افغانستان با خاک خود وفاداری ندارد، مردم افغانستان از وطن دست ترین مردم جهان هستند، مردم افغانستان باآنهایی که باید برای نگهداری این خاک و مردمش کوشش کنند، نه تنها که زمینه آینرا نیافته اند بلکه زیر شکنجه وآزار و مداخله و اینها بودند، مجبور به فرار هم شدند، با وجود آنهم افغانستان یکی از کشور های محدود جهان است که مردمش از بهترین وحدت ملی و وفاداری به این خاک برخوردار هستند. این وظیفه ما دولتی های افغانستان است تا این زمینه سازی را در نهاد های دولتی افغانستان چه حکومت، چه شورا و چه قضأ بکنیم که افغانستان صاحب ادارۀ شود که او احساس مصونیت کند، که بسیار مهم است.
 خوهران و برادران!
 احساس مصونیت به این معنی که او مجبور به ترک وطن نشود که او مجبور به معامله نشود که او مجبور به گرفتن رشوت و فساد نشود و ترقی خود را درین خاک ببیند. در آنجاست که در افغانستان فساد محدود می شود و انشأ الله و تعالی که درین راستا کار ما پیش رفته، از چیزی که ده سال پیش داشتیم امروز فرق بسیار زیادی کرده ایم. انتقاد باید بکنیم به خاطریکه اصلاح بهتر شود، وقیتکه می گویم. وقتیکه می گویم بهتر شده به این معنی نیست که کامل شده، اصلاً کامل نشده بلکه کمکی بهتر شده و به طرف بهتر شدن زیاد باید به اصلاحات جرأت مندانه برای آینده این خاک خود و برای فردای این خاک خود و در آنجا باز به حرف همیشگی خود می آیم.
خواهران و برادران!
تعلیم، تعلیم، تعلیم! تا که تعلیم یافته بهتر نشویم، تا که جوان ما زیادتر تعلیم یافته نشود، تا که احتیاج ما به دیگران کم نشود، مشکلات افغانستان کم نمیشه. و تربیه، به تمام معنا صاحب و تربیه، بلکل تعلیم و به همراهش تربیه، بلکل درست میگین، که قبلاً هم تعلیم بود و هم تربیه بود، تعلیم و تربیه بهتر، افغانستان را به جای می رساند که زندگی ما آرامتر شود و نظام افغانستان بر پای خود استوار و محکم ایستاد باشد، در این جا من تکراراً از پیشنهادات لودین صاحب تایید می کنیم و پشتیبانش هستیم و کوشش خود را به طرف تطبیق قانون و تقویت نهادهای ما ادامه می دهیم انشاء الله تعالی که حکومت های آینده افغانستان در این راستا زندگی شان و کارشان از ما کرده آسانتر خواهد باشد. بر می گردیم به مسئله عاشورا، ما به مصیبت و غمی که سر ما در روز عاشورا آمد. یا ما ضرب کامیابی کنفرانس بن خود دیدیم که تمام جهان از امریکا گرفته تا به اندونیزیا را وزرای خارجه ایشان آمدند و شدیداً از افغانستان پشتیبانی کردند، امریکا از افغانستان پشتیبانی کرد، خانم کلنیتن وزیر خارجه ایشان آمده بود به بهترین الفاظ پشتیبانی کرد، چین از افغانستان پشتیبانی کرد، روس از افغانستان پشتیبانی کرد، هند از افغانستان پشتیبانی کرد، ایران از افغانستان پشتیبانی کرد، فرانسه از افغانستان پشتیبانی کرد، انگلستان از افغانستان پشتیبانی کرد، همگی آنهایکه در مجامع دیگر جهانی با هم در اختلاف هستند در مورد افغانستان همه ایشان به یک صدا آمدند و پشتیبانی کردند.
و حکومت جرمنی بهترین ترتیبات را برای ما گرفته بود، بهترین ترتیبات را برای ما گرفتند، تمام هیات افغانستان را به بهترین عزت، به بهترین مهمانداری و تمام هیات های جهان را اینها پذیرفتند و خدمت کردند که از شان سخت تشکر میکنیم.
یا ما ضرب ای کامیابی خود را دیدیدم در مصیبت عاشورا بر ما آمد، یک سیاست فراتر و بزرگتریست که نمیگذارند افغانستان و منطقه امن شود، هر چه که است، هر چه که است، سفر ده سال افغانستان نشان داد که این سفر به سرعت بطرف آینده بهتر به پیش میرود، اتفاق اتحاد مردم افغانستان، فیصله که شورای علمای تشییع ما روز قبل در محفل بزرگ که جناب حضرت صاحب و بزرگ ها تشریف بردند، کردند. اتحاد، اتفاق، قوت ملی و وحدت ملی افغانستان و آینده بهتر افغانستان کاملاً در آن واضح بود.
پس تجربه ده سال ما این را نشان میدهد که ملت ما، کشور ما به طرف آینده بسیار بهتر به پیش میرود و انشاالله که از این مصیبت ها خلاص می شویم و داریم به طرف زندگی آرامتر و بهتر میریم، پیمان های که با جهان داریم در حال امضا شدن است و به خیر افغانستان می باشد، در سفریکه به جرمنی داشتیم، حکومت جرمنی هم، خانم مرکل صدراعظم جرمنی اعلان کرد که آنها حاضر هستند همرای افغانستان پیمان همکاری طویل المدت را امضا کنند. پس به این ترتیب با امریکا، با هند، با جرمنی، با انگلستان، با فرانسه و با کشور های دیگر امکان داره که حتی چین و روس با ما درین مورد مراجعه کند که پیمان های بهتر و محکم تری با آنها داشته باشیم و کشور ما را به طرف آبادی بهتر و آرامتر ببرد.
مجلس امروز ما نمایانگر ترقی افغانستان است، مجلس امروز ما نمایانگر اینست که ما قوت آنرا پیدا کرده ایم که هم در مورد مشکلات خود صحبت کنیم و هم در مورد آینده افغانستان پلان های خود را عملی کنیم و تطبیق کنیم، ولی پیشرفت ما، زندگی بهتر ما، اقتصاد بهتر ما، آرامش خاک ما به این معنی نیست که در وطن ما مشکل نیست و فساد وجود ندارد، علیه فساد در محکمه بشریت بر تطبیق قانون خود کار کنیم و در این راستا هم ما و هم تکرار میکنم همکار های خارجی ما با ما همکار شوند انشاالله و تعالی کامیاب می شویم و تا حد توان انسانی که ما داریم، این سلسله را ما بطرف بهبود پیش میبریم.
بسیار بسیار خوش آمدید، بخیر باشید.