-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

این کودکان فروشی هستند


اردن از جمله کشورهای عربی است که از ماه ها پیش، هر چند روز یک بار شاهد برگزاری تظاهرات و اعتصابات عمومی است. اردنی ها در اعتراضات مختلف خود خواستار مبارزه با فساد اداری و مالی و نیز ریشه کن شدن فقر در کشورشان هستند.

به گزارش تابناک در همین راستا «أحمد المصری» یک شهروند اردنی ساکن استان "عجلون" در شمال اردن است. او که از وضعیت معیشتی سخت رنج می برد، بعد از ظهر روز گذشته در اقدامی ابتکاری و بی سابقه مقابل ساختمان پارلمان اردن آمد و پنج فرزند خود را به همراه آورد. وی پارچه هایی تن فرزندان خود کرده بود که بر روی آن نوشته شده بود "به دلیل ظلم و فساد دستگاه قضایی، این کودکان فروشی هستند".
این پدر و پنج فرزندش هیچ شعاری سر نمی دادند و اعتراض نمی کردند، اما با سکوت خود باعث شدند که توجه همگان به آنان جلب شود. خبرنگاران و عکاسان بسیار زیادی نیز دور آنان جمع شدند و تصاویر بسیار زیادی گرفتند. این تصاویر به سرعت بسیار بالایی در رسانه های مختلف و فضای مجازی جهان عرب پخش شد زیرا تصاویر هستند که نیاز به شرح ندارند و به خودی خود گویای مطلب هستند.

حضور این پدر به همراه پنج فرزندش به قدری صحنه ای سنگین در مقابل پارلمان اردن به وجود آورده بود که چند دقیقه سکوتی نسبی در منطقه حکمفرما شد. این پنج کودک بی گناه، ابراهیم 18 ساله، علی 12 ساله، ضامن 9 ساله، احمد 4 ساله و حسین 2 ساله هستند.

پس از گذشت چند دقیقه از حضور خبرنگاران و عکاسان، ناگهان «أحمد المصری» زبان گشود و گفت: والله حتی تکه ای از ناخن یکی از فرزندانم را هم نمی فروشم. فقط خواستم اعتراض خودم به وضعیت و فساد موجود را نشان دهم.