-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۹, شنبه

آهن پاره خریداری شده ومسابقۀ بلوف بازی درایراننائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران هشدار داد:
 اگر این هواپیما ( لاشۀ بی سرنشین) جنگنده ( هواپیمای بمبارد کننده) بود، اکنون شرایط منطقه تغییر کرده بود و ما تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا را در سراسر کره زمین هدف قرار داده بودیم.

تبصره: مأموریت یک پرندۀ جاسوسی بی سرنشین به مراتب مهم تر وخطرناک تر از بی 52 است. پس آقایان منتظر چه هستند؟ پایگاه ها درعراق، افغانستان حاضر وآماده، پذیرای ایشان است.
محمد کوثری ، تجاوز هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکا به خاک کشورمان را نشانگر متجاوز بودن آمریکا دانست و گفت: تجاوز آمریکا به خاک ایران یک بحثی است که مهمتر از آن سکوت مجامع بین‌المللی است؛ سؤال ما این است که اگر این هواپیما متعلق به ایران بود و به خاک آمریکا تجاوز می‌کرد شورای امنیت و مجامع بین‌المللی چندین جلسه برگزار و چندین قطعنامه علیه ایران صادر می‌کردند؟
کوثری با بیان این که آمریکا با هواپیماهای جاسوسی خود از همه کشورهای دنیا جاسوسی می‌کند، گفت: هواپیمایی که اکنون در اختیار نیروهای مسلح ایران است، پیشرفته‌ترین هواپیمای جاسوسی جهان است لذا آمریکایی‌ها با هر نوع هواپیمای جاسوسی وارد ایران ‌شوند، قطعا با شرایط فعلی مواجه خواهند شد.
تبصره: یک لاشه بدون هیچ حافظه یی آن هم معلوم نیست روی چه محاسباتی به سوی ایران حواله داده شده، که هیچ. سخن باید برسراین باشد که چند ده تا یا چند صد تای آن هواپیما های رادار گریز، شب وروز برفراز تأسیسات موشکی واتمی و... می چرخند و عکس می گیرند وبا خیال راحت به افغانستان برمی گردند؟ چرا آقایان ازین مسأله صحبت نمی کنند؟

وی با بیان اینکه اگر هواپیمای RQ-170 کار عملیاتی می‌کرد و از جنس نظامی بود، اکنون شرایط منطقه تغییر کرده بود، خاطرنشان کرد: اگر آمریکایی‌ها با هواپیمای نظامی و جنگنده وارد حریم ایران شوند، ما به خودمان اجازه خواهیم داد تا تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا را در سراسر کره زمین مورد هدف قرار دهیم. به طوری که هیچ نیروی نظامی آمریکا در امان نباشند.
تبصره: بلوف بازی های صدام وقذافی واخیراً دم ویال کشیدن های بشاراسد خیلی جالب تکراریکدیگر اند. شاخ وشانه کشیدن های نظامیان ایران که خوب وضع خود را می دانند، ازیک حادثه یی بزرگ واجتناب ناپذیر وهولناک خبر می دهد. روز حساب ومیدان آزمایش زیاد هم دور هم نیست. پایگاه های امریکا سرجایشان هستند اما چه ضمانتی وجود دارد که پایگاه های رنگمالی کرده نظامیان درایران زود تر از عمل از کار نیفتند و یا از سوی خود مردم ایران اشغال نشوند؟
کوثری همچنین گفت: بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که در صورت تجاوز به حریم کشورمان دفاع را در محدوده جغرافیایی خود خلاصه نخواهیم کرد.