-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

مقامات امريکايى: ملا محمد عمر از لست سياه حذف نشده است


خبرگزاری پژواک: مقامات امريکايى مي گويند که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان، هيچ گاه در لست افراد مطلوب (اف بى آى) نبوده؛ اما تا حال يک فرد مطلوب براى امريکا است  و انعام ١٠ ميليون دالرى براى معلوماتى که منجر به دستگيرى و يا قتل وى گردد، پا برجا مى باشد.

اين درحالى است که روز گذشته، گزارش هاى مبنى حذف نام ملا محمد عمر از لست اداره تحقيقاتى بيروى فدرالى امريکا (اف بى آى)،  نشر گرديد.
  اف بى آى، لست  اشخاصى را به حيث افراد مطلوب نزد خود دارد، که آن ها را مسوول حملات در داخل ايالات متحدۀ امريکا مى پندارد.
يکتن از سخنگويان ادارۀ تحقيقاتى بيروى فدرالى امريکا گفت: سوالى در مورد حذف نام ملا محمد عمر از لست اشخاص مطلوب آن اداره  مطرح نمى شود؛ زيرا ملا محمد عمر هيچ گاه شامل اين  لست نشده است.
اما منبع خاطرنشان کرد که نام ملا محمد عمر، تا حال در لست افراد مطلوب پروگرام تحت نام "پاداش براى عدالت"يا( RFJ) وزارت خارجۀامريکا موجود است.    
پروگرام پاداش براى عدالت وزارت خارجۀ امريکا، براى معلوماتى که منجر به دستگيرى ملا عمر گردد، انعام ١٠ ميليون دالرى  را تعيين کرده است.
يکتن از مسوولين وزارت خارجه ايالات متحدۀ امريکا، در پاسخ به سوال آژانس خبرى پژواک،  مبنى بر نشر گزارش هاى رسانه هاى پاکستانى در مورد حذف نام ملا محمد عمر از لست سياه ايالات متحدۀ امريکا، گفت که در لست (پاداش براى عدالت) آن وزارت، در مورد ملا عمر هيچ تغييرى رونما نگرديده است.
در صفحۀ انترنتى پاداش براى عدالت، نوشته  شده است که عمليات اين کشور، باعث سرنگونى رژيم طالبان گرديد؛ اما ملا عمر تا حال يک خطر جدى براى امريکا و متحدين آن مي باشد.