-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

بند کجکی، قربانی اختلاف کابل با واشنگتن


رادیوآزادی: روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط به کاهش کمک های امریکا و تاثیر آن بالای  بند  برق کجکی مقاله ای نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد،
کاهش کمک های ایالات متحده امریکا در ارتباط بند برق کجکی سوالات زیادی را راجع به آینده جنراتورها یا توربین های 220 تنه که نیروهای بریتانیوی آن را در مدت سه سال از طریق دشت های سوزان به کجکی انتقال دادند به وجود آورده است.

به نوشته روز نامه گاردین این توربین ها یا جنراتورها در سال 2008 میلادی با مصرف سه میلیون پوند سترلنگ از فاصله های صدها کیلومتر دور و دادن قربانی به کجکی آورده شد تا مورد استفاده قرار می گرفت، اما به علت نبود کمک ها این تور بین ها هنوز در میان کاغذ ها و پوش های سربسته گیر مانده اند که مایه نا امیدی است.