-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

شباهت های فساد سالاری میان کابل وتهران


یک نماینده مجلس ایران که در سال های اخیر به ثروت هنگفتی دست یافته است، اخیرا با فوت خسربره - برادر خانمش-  دچار سردرگمی و مشکلات زیادی شده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بی باک، این نماینده مجلس برای این که دیگران از میزان سرمایه وی بوئی نبرند ،  بسیاری از اموال خود را به نام برادر خانمش زده بود و در مقابل از وی وکالت بلاعزل گرفته است امّا  اخیرا با  فوت ناگهانی برادر خانمش، آقای نماینده دچار شوک و اضطراب عجیبی شده است.

گفتنی است طبق قانون ایران، وکالت بلاعزل با فوت وکالت دهنده باطل می شود و دیگر هیچ ارزشی حقوقی بر آن مترتب نیست. حال، آیا دو فرزند خردسال آن مرحوم وارث این همه ثروت خواهند شد یا این که این نماینده سعی می کند با استفاده از ارتباطات خود، قانون را دور بزند و شرایط را به گونه دیگری تغییر دهد.

به هر حال باید منتظر آینده بود که آیا همسر و فرزندان آن مرحوم در مقابل این همه ثروت باد آورده کوتاه خواهند آمد یا این که آقای نماینده فکرهای دیگری خواهد کرد.
این وضعیت درمورد ده ها تن از فسادسالاران حکومت وخارج حکومت درافغانستان نیز صدق می کند. فسادکاران درافغانستان برای راه گم کردن اذهان عامه وترس ازبازگشت احتمالی قانون، جایداد های بزرگی را به نام های همسران وکودکان ثبت کرده اند. یکی از وزیران آقای کرزی برای حصول حدود شش صد میلیون دالر دستخوش استرس روانی شده است. این شخص بعد ازمرگ پسرش سعی دارد شش صد میلیون دالر را از بانک دوبی به نام خود حصول کند اما با وجود مداخله رئیس جمهور واستفاده از صلاحیت دولتی موفق نشده است که با شکستن یا دور زدن قانون دوبی، به ثروت از دست رفته دست یابد.