-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۷, پنجشنبه

پلنگ کوه های افغانستان هم ایرانی شد


به گزارش خبرنگار مهر، پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین شکارچیان طبیعت است که مدتها تصور می شد از ارتفاعات افغانستان ناپدید شده است.

بر اساس این گزارش، در تصاویری که از یک دوربین تله ای دریافت شده این پلنگ بالغ در حال پرسه زدن در اطراف دوربین مشغول وارسی کردن دوربین و نمایش دنداندان هایش در مقابل این دوربین است.
از آنجایی که این دوربین تله ای همچنین تصاویری از دیگر حیات وحش مانند سیاهگوش، گربه وحشی ، گرگ، روباه قرمز و سمور را درارتفاعات هندو کوش ثبت کرده است جامعه علمی حفاظت از حیات وحش و جنگلبانان افغانستان یک سری تحقیقات و بررسی ها را در این کوهها آغاز کرده اند.
مصطفی ظاهر مدیرکل آژانس حفاظت از محیط طبیعی افغانستان در این باره گفته است: مشاهده یک سری گوناگون از حیات وحش پس از سالها شرایط دشوار بارقه های امید در مورد آینده محیط طبیعی افغانستان را روشن کرده است.
غنی گوریانی نایب رییس آژانس کشاورزی، آبیاری و دامداری افغانستان در این باره گفته است: حضور پلنگ ایرانی و سیاهگوش در افغانستان نشان دهنده این است که طعمه کافی برای زنده ماندن این گربه سانان بزرگ جثه در این منطقه وجود دارد.

به گفته وی، حضور این پلنگ نشان می دهد که این منطقه هنوز هم می تواند گونه هایی مانند بز کوهی، اوریال و گونه های دیگر را از نظر غذایی و مکانی حمایت کند که این نشانه خوبی هم برای حیات وحش و هم مردم منطقه است که در واقع معیشتشان به واسطه چرای دامهایشان به علفزارها و مراتع این منطقه وابسته است.
بر اساس این گزارش، افغانستان فهرستی از گونه های حمایتی برای جلوگیری از شکار تهیه کرده که شامل پلنگ ، خرس قهوه ای و دیگر گونه ها است.