-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

خلیلزاد: پاکستان هم دوست است هم دشمن


زلمی خلیلزاد سفیرپیشین امریکا درافغانستان گفته است که اگر پاکستان کمک های خود را به عناصر افراط گرا که در افغانستان علیه قوای امریکا و افغان می جنگند ادامه بدهد، جنگ به ساده گی خاموش نخواهد شد و مصارف امریکا هم بیشتر خواهد شد.
از این رو امریکا باید تلاش کند که پاکستان سیاست خود را تغییر بدهد، زیرا به گفته آقای خلیل زاد این کشور نمی تواند همزمان هم دوست امریکا باشد و هم دشمن آن. 

او افزود، امریکا در 10 سال گذشته راه های تفاهم و دوستی با پاکستان را پیش گرفته بود، ولی این حرکت سبب نشده است که پاکستان سیاست خود را تغییر بدهد.

اکنون در امریکا بیشتر راه های فشار بر پاکستان مد نظر می باشد از جمله متوقف ساختن کمک ها.  در بعضی حلقه های امریکایی حتی این نظر وجود دارد که امریکا در داخل خاک پاکستان عناصری را که بر قوای امریکا و افغان در خاک افغانستان حمله می کنند، بطور مشخص هدف قرا بدهد و به نظر آنها شاید این گونه فشارها، پاکستان را وادار نماید که از کمک به شورشیان دست بکشد که در آنصورت راه صلح در افغانستان هموارتر خواهد شد.