-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۰, شنبه

دختران تاجک؛ بهای مواد مخدر


یک بار دیگر دختران تاجک در بدل قیمت مواد مخدر از سوی قاچاقچیان به طور غیرقانونی به افغانستان آورده شدند.

یک منبع امنیت ملی بدخشان که نخواست نامش افشا گردد به بست باستان گفت که دو دختر از شهروندان تاجکستان به نام‌های حمیده و ستاره، توسط قاچاقچیان مواد مخدر به قریۀ آوریز ولسوالی شهر بزرگ بدخشان به گونۀ غیرقانونی آورده شدند.
گفته می شود که همراه با این دختران پنجاه رأس گاو نیز توسط این قاچاقچیان از تاجکستان به بدخشان آورده شده است.
منبع می گوید که معمولن دختران تاجک در بدل مواد مخدر به قاچاقچیان داده می شوند.
همچنان به گفتۀ وی، مواشی و بعضی دارایی های تاجک ها نیز توسط قاچاقچیان در بدل مواد مخدر گرفته می شود.
سنگ محمد ظهور زاده قونسل تاجکستان در بدخشان ضمن تأیید این رویداد، از مقامات افغان خواست تا کنترل خود را بر مرزها بیشتر سازند.
وی تأیید می کند که تاجک ها زیر فشار قاچاقچیان و در بدل مواد مخدر، مجبور می شوند که دختران و دارایی های شان را به قاچاقچیان بدهند.
بست باستان تلاش نمود معلوماتی در مورد این قضیه از مقامات امنیتی پولیس به دست آورد، اما این مقامات از این موضوع اظهار بی خبری کردند.
گفتنی است که سال گذشته نیز در این منطقه خبرهایی با این موضوع در مورد شش دختر تاجک به نشر رسید اما بعدن گفته شد که این دختران به نکاح افغان ها در آمده بودند.
احمد رادفر - بدخشان