-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

ما دولت «اداره کننده» درافغانستان برقرار می کنیم


العربیه گزارش داد: وزیردفاع امریکا به روزچهارشنبه که در ولایت پاکتیکا از یک پایگاه نظامی آمریکا دیدن می کرد خطاب به سربازان گفت:" آیا با چالش روبه رو هستید؟ بدون شک چالش های فراوانی وجود دارد. آیا این چالش ها از بین رفتنی هستند؟ بدون شک از بین خواهند رفت."

وزیر دفاع آمریکا گفت :" ما در پایان در افغانستان دولتی را بر سر کار خواهیم آورد که بتواند کشور را اداره کند و امنیت را برقرار کند. تلاش خواهیم کرد القاعده و طالبان در این منطقه امنیت نداشته باشند."
این نکته مهم ترین هدف اعلام ناشدۀ امریکا ومتحدان بین المللی است که تا کنون به دلایل نزاکت های دپلوماتیک، هیچ گاه از زبان مقامات آن کشور شنیده نشده بود. امریکا به دلیل آن که هرگونه امکان برای اصلاحات از بین رفته، به دنبال ایجاد «تغییر» رهبری سیاسی درافغانستان است. برنامۀ خروج بدون آمادگی ها برای آوردن تغییر بنیادی درافغانستان، چیزی جزجنگ داخلی وجنگ برسردسته های مسلح وابسته به ایران و پاکستان نتیجه یی نخواهد داشت. به نظرمی رسد که امریکاییان، درعین ضرورت برای کاهش نیروها درافغانستان به خطرات مدهش ناشی از ایجاد خلاء امنیتی وضعف وفساد دولتی واقف هستند.

وزیر دفاع آمریکا گفت :" سال 2014 پایان کمک های بین المللی به افغانستان نیست. ما به سادگی وسایل خود را جمع نمی کنیم تا کشور را ترک کنیم. بسیاری از سربازان ما اینجا قربانی شده اند."

وی همچنین از پاکستان خواست به برقراری امنیت در مرزهای خود اقدام کند. و تاکید کرد " ادامه روابط با پاکستان دشوار و پیچیده است اما در عین حال این مساله مهم است."