-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

پیشنهاد تازه کرزی به طالبانگاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در باره چگونگی مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان یک مقاله ای نوشته و در یک بخش این مقاله به نقل از مقامات افغان می نویسد،
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان به اساس تلاشها و تجارب ناکام صلح و آشتی با طالبان، برای آنعده از رهبران و خانواده های طالبان که در پاکستان بود و باش دارند، امتیازات در داخل افغانستان پیشنهاد کرده است.

یک مقام افغان به روزنامه گاردین گفته است، رییس جمهور کرزی تلاش نمود با نمایندگان طالبان مذاکره کند، اما از آنجایی که خانواده های این رهبران طالبان در پاکستان و در تحت تاثیر اداره استخبارات پاکستان زندگی دارند، به اصطلاح دل پر نکردند تا به خانواده های آن ها ضرر برسد.

به نوشته روزنامه گاردین، رهبران طالبان بعلت بود و باش خانواده های شان در پاکستان عمیقاً تحت تاثیر و نفوذ آی-اس-آی قرار دارند و آس اس آی هم تلاش دارد تا خانواده های قوماندانان و رهبران طالبان بشمول شورای کویته راعمداً در پاکستان نگهدارند.

زیرا اداره استخبارات پاکستان می داند که اگر خانواده های قوماندانان و اشخاص مهم طالبان در پاکستان نباشند، آنها در افغانستان نمی جنگند و آس-اس-آی هم بالای آنها باور نمی کند. از همین جهت است، زمانی که یک قوماندان طالب می خواهد بدون اجازه یا رضایت اداره پاکستان کاری انجام بدهد باید دو بار با خود فکر کند.