-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

مردی توهم زده، این بار با کارت دروغین بازی می کند

مزاج روسیه ازمنظر تاریخی چنان است که همیشه به این اندازه دکتاتوری وسنگینی سایه های جبر سیاسی ضرورت دارد. 95 سال پیش وقتی کارگران پایگاه کرونشتادت برای نخستین بارعلیه بلشویک ها به قیام دست زدند، تروتسکی سرخورده چنین نوشت:
مرغ ازقفس پرید!
ازنظرتروتسکی، خیزش کارگران درکرونشتادت، آغازشکست توهم بلشویزم بود که می گفت جامعۀ روسیه آمادۀ انقلاب سوسیالیستی است وهمه چیز درحیطۀ قدرت «شورا» هاست. اکنون درگردشی دیگر، تب ناسازگاری سیاسی به جان روسیۀ کنونی افتاده است. ولادیمیرپوتین برای بارسوم، به کوله باری از توهم وتقلب به صحنه بازگشته است تا موقعیت هشت سال اول رهبری نسبتاً پردرخشش خود را پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، رنگ وپالش کنداما به نظرمی رسد که این بار مردم از وی روی گردان شده اند. سردل مردم ریخته است. پوتین با بهره گیری ازتمام شیوه های کهنۀ کا،جی، بی وسیستم بردگی حزبی، قصد دارد سکان روسیۀ آزاد را مادام العمردراختیار خودداشته باشد. این شخص احتمالاً روسیه را به یک انقلاب دیگر می کشاند. انفجارخصلت ثانوی روسیه است.
این هم تازه ترین گزارش پس از انتخابات دیروز:
همزمان با اظهار نظر ناظران بین المللی انتخابات پارلمانی روسیه درباره نقض فاحش مقررات در جریان رای گیری، چندین هزار نفر در خیابان های مسکو شعار "مرگ بر پوتین" سر داده اند.
در این روز زد و خوردهایی گزارش شد و پلیس روسیه گفت بیش از ۳۰۰ تظاهرکننده را بازداشت کرده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا که ناظر انتخابات بود گفت که در رای گیری به نفع حزب "روسیه متحد" عمل شده است. ریاست این حزب را ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به عهده دارد.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه پافشاری کرد که انتخابات عادلانه و دموکراتیک بوده است.
اما جی کارنی یک سخنگوی کاخ سفید "نگرانی جدی" آمریکا را نسبت به رای گیری روسیه ابراز داشته است.
هرچند روسیه متحد برنده انتخابات شد اما محبوبیت آن به شدت افت کرد.
مقام های انتخاباتی گفتند که این حزب کمتر از ۵۰ درصد آرا را کسب کرده است درحالی که سهم آرای آن در سال ۲۰۰۷، ۶۴ درصد بود.