-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

عواقب زیان بار واگذاری نفت شمال به شرکت چینی


براساس خبردفترمطبوعاتی ریاست جمهوری، قراراست قرارداد اکتشاف واستخراج نفت از حوزۀ آمو دریا به شرکت ملی چین امضاء می شود.  این اقدام درحالی صورت می گیرد که چین در ده سال اخیر در امر بازسازی و کمک به افغانستان سهم بسیار ناچیز و تماشاگرداشته است.

کشورهای پیشرفته ومتحد با افغانستان که برای استقرار ونظام سازی درکشور، خزانه وخون خود را اختصاص داده اند، از شنیدن خبر واگذاری امتیازات نفتی ومعدنی افغانستان به چین که درامر نظام سازی، تقویت اقتصاد، ثبات اقتصادی وایجاد نهاد های مدنی درافغانستان سهمی نداشته است، بی تردید متعجب خواهند شد.
خبرسپردان امتیاز استحصال ازذخایرنفتی حوزۀ درحالی اعلام می شود که شرکت های چینایی که قبلاً قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر را دریک معاملۀ پر از فساد حاصل کرده بودند، درامر پیش برد واجرای پروژه خویش درمنطقه با دشواری های اعلام ناشده امنیتی وچالش های سختی رو به روشده اند. بدون شک این چالش ها شدیداَ سیاسی است واز رقابت میان قدرت های صنعتی حکایه دارد.
درخبرنامه ریاست جمهوری گفته شده است: براساس این قرارداد، شرکت ملی نفت چین همراه با یک شرکت افغانی بنام (وطن گروپ) به اکتشاف و استخراج نفت از ساحات قشقاری، بازار کمی و زمرد سای می پردازد که در ولایات سرپل و فاریاب موقعیت دارند.


مقدار تثبیت شده نفت این حوزه 87 میلیون بیرل تخمین شده است.

طبق مسوده این قرارداد که امروز از سوی مجلس کابینه مورد غور و بررسی قرار گرفت، شرکت ملی نفت چین از نفت استخراج شده 15 فیصد حق الامتیاز و 20 فیصد مالیه به دولت افغانستان خواهد پرداخت.

 همینگونه سهم افغانستان از  مفاد نفت استخراج شده تا 70 فیصد خواهد بود.

قابل ذکر است که این اولین قرارداد جامع تفحص، اکتشاف و استخراج نفت در افغانستان است که در آن ساختن اولین تصفیه خانهء نفت نیز شامل می باشد.

براساس مطالعات نهاد های معتبر بین المللی در قلمرو افغانستان شش حوزه بزرگ نفت و گاز بنام های حوزه نفتی آمودریا، حوزه نفتی افغان تاجک، حوزه نفتی کشکه، حوزه نفتی در ولایت هرات، حوزه نفتی کتواز و حوزه نفتی هلمند وجود دارد.