-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

هزار تومان معادل 20 افغانی شده است!


اتاق خبروتحلیل
احمدی نژاد گفت: ما مشکل اقتصادی نداریم و حاضریم دنیا را مدیریت کنیم!
بعد ازتحریم بانک مرکزی ایران، غول کرخت بحران اقتصادی یک باره یاغی شده وچنان سربرداشته است که حالا ازفلج شدن ناگهانی سیستم مالی ایران سخن می رود. کنترول امور پلیسی برگردش اقتصاد تحمیل شده اما نتیجه اش این است که هزار تومان
ایران معادل به بیست افغانی واحد پول افغانستان معادل شده است!
ریسک های درهم شکننده، دیگراز پردۀ اما واگرها برون افتاده و جهش های تکان دهنده یی دیگری نیز ممکن است در راه باشد. اقتصاد دانان می گویند که افزایش سرسام آور نرخ طلا ودالر مردم را عملاً به میدان سروکله زدن با دالر وارد کرده وترس از بی ارزش ترشدن تومان، به شدت گسترش یافته است. این وضع، اوضاع دادوستد دربازارهای افغانستان درماه های آخرحکومت دکترنجیب الله را به یاد می آورد که به سرنگونی حکومت انجامید.
خطرات ناشی ازتنش با قدرت های غربی، شکاف میان ثروتمندان ونادارهای زیرخط فقر، خطراتی اند که حاکمیت الیگارشی سپاه را هدف گرفته است.
حالا گفته می شود که دلالان سپاه، خود دردامن زدن به فروپاشی ارزی دست دارند. یک وبلاگ نویس ایرانی می گوید:

دوستانی که امروز پس از تصویب افزایش نرخ سود بانکی اندکی از کاهش نرخ دلارو سکه خوشحال شدند باید بدانند این کاهش ها کاملا موقتی است و به هیچ وجه چاره کار نیست.
جدا ازشوخی و آن گفته معروف خمینی که اقتصاد مال خر است درواقع اقتصاد دانشی است عظیم و بسیار پیچیده که برای درک دقیق آن باید حتما اقتصاد دان باشید. من و شما ممکن است با حسابهای سرانگشتی حدسهایی بزنیم ولی یک اقتصاد را اقتصاد دانان و کارشناسان اقتصادی می سازند نه روضه خوانها و رمالها. درحال حاضر کشور ما دراختیار روضه خوانها و چاقوکشها است. رهبرکشور درجوانی روضه خوان بوده است.حداکثر هنرش هم این است که دستی برتار داشته است. سایر مسوولین هم اگر دانشی دارند به خاطر اینکه همه دستورات از طرف همین رهبر روضه خوان می آید نمی توانند از دانششان دربهبود اقتصاد استفاده کنند.چون اگر حرفی مخالف نظر رهبر و نظام بزنند سروکارشان با زندان و شکنجه خواهد بود.
اقتصاد سالم نه با بهره ۲۱ درصد به وجود می آید و نه با تک نرخی کردن ارز . اقتصاد پویا نیاز به تولید دارد. کشور ما یک کشور جهان سومی و بشدت مصرف کننده است که آن مختصر زیرساختارهای تولیدی که داشت هم به خاطر واردات بی رویه ازچین نابود شد.نتیجتا ما اقتصادی نداریم که بخواهیم درستش کنیم. اگر جلوی واردات ازچین را بگیرم چین از جمهوری اسلامی حتی یک ثانیه نیز حمایت نخواهد کرد و مانند انار آب لمبو شده آن را به دور خواهد انداخت. نتیجتا اقتصادما بیمار است و بیماری آن رابطه مستقیم با نظام جمهوری اسلامی دارد.جمهوری اسلامی میخواهد کشور را با حمد و سوره و رمل و اسطرلاب اداره کند ولی اقتصاد با دانش و برنامه ریزی به جلو می رود.این را باید بفهمیم.