-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

ضرب الاجل تازۀ حکومت افغانستان به ارتش امریکا


تنش بین کابل وواشنگتن یک گام دیگربه سوی وخامت نزدیک شد


اعلامیه مطبوعاتی- ریاست جمهوری

15 جدی 1390

زندان بگرام در مدت یک ماه به طور مکمل به حکومت افغانستان سپرده شود

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به کمیسیونی وظیفه سپرد تا سر از امروز در مدت یک ماه زندان بگرام را  به صورت کامل به حکومت افغانستان منتقل نماید.

در جلسهْ یی که تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد زندان بگرام و بررسی وضعیت محبوسین افغان در آن زندان امروز 15جدی در ارگ دایر گردید، گزارش مکمل در رابطه به زندان بگرام  توسط پوهاند گل رحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارائه گردید.

گزارش از وضعیت زندان بگرام، موارد زیاد تخطی از قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه کشور و کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشر را بر ملا کرده است.

پس از استماع گزارش یاد شده و بحث مفصل روی آن، رئیس جمهور کشور کمیسیونی را که در نهم جنوری سال 2010 به منظور انتقال زندان بگرام از امریکایی ها به حکومت افغانستان موظف کرده بود تا در ظرف یک سال، از جنوری سال 2011  الی جنوری سال 2012 زندان بگرام را به طور مکمل به حکومت افغانستان بسپارد، یک بار دیگر وظیفه سپرد و هدایت داد که در مدت یک ماه از امروز 15 جدی 1390 بر اساس توافقات قبلی، کار انتقال زندان متذکره و تمام آن زندانیانی را که در دست خارجی هاست، تکمیل نماید تا دیگر از نقض حاکمیت دولت افغانستان جلوگیری صورت گیرد.

کمیسیون موظف تحت ریاست وزیر دفاع ملی که در ترکیب آن وزرای امور داخله و عدلیه، لوی څارنول، رئیس عمومی امنیت ملی، نماینده ستره محکمه و رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری عضویت دارند، در مدت یک ماه کار خود را تکمیل کرده و گزارش آنرا به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارائه می نماید.