-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۲۷, سه‌شنبه

جنگ روانی علیه حکومت کابل تشدید می شود

رادیو آزادی
یک دیپلومات غربی که نخواسته است نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته است، بر آورده ساختن اهداف برای تکمیل اردو و پولیس ملی افغانستان بیشتر به آن مربوط است که موازنه امنیتی داخل افغانستان تا پایان سال 2012 و شرایط مالی کشورهای که در نیرو های کمک به امنیت در افغانستان آیساف تحت رهبری ناتو، سهم دارند، چگونه خواهد بود.

به گفته این دیپلومات، حفظ 352 هزار سرباز از توان حکومت افغانستان بلند است و از مقدار کمک های که غرب مد نظر دارد نیز بیشتر می باشد.


ایجاد یک قوه موثر و توانمند داخلی در افغانستان برای عملی کردن برنامه  رییس جمهور اوباما که می خواهد ده سال بعد از سقوط دادن رژیم طالبان  تعداد سربازان امریکایی را در افغانستان کاهش بدهد، ضرور می باشد.

این موضوع در کنفرانس بین المللی ماه گذشته در بن مورد بررسی قرار گرفت و وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلنتن از اشتراک کننده گان خواست که نقش آینده پیمان ناتو را در افغانستان و سهم خود را برای حفظ اردوی این کشور، واضح بسازند.

جزیات تعهدات این کشورها در کنفرانس ماه می که در شیکاگو برگزار می شود، شاید شرح گردد، اما دیپلومات های غربی می گویند، شمار منطقی سربازان افغانستان که در مورد آن بحث صورت می گیرد، شاید بیش از 250 هزار نفر نباشد. این نوع یک برنامه برای امریکا که اکنون 130 ملیارد دالر سالانه خرج نظامی در افغانستان دارد، کم مصرف تر خواهد بود و تقریباً یک سوم حصه پولی را تشکیل می دهد که واشنگتن برای مصارف سال 2012 اردوی افغانستان مد نظر دارد.

با وصف آنهم امریکا بخش اعظم مصارف را به عهده خواهد داشت و این در حالیست که کانگرس امریکا بر حکومت این کشور فشار وارد می کند که مصارف را کم کند.

وضع اقتصادی در کشورهای اروپایی بدتر از امریکا می باشد و فشار در این کشورها بیشتر است.

بعد از بیرون رفتن تعداد زیاد عساکر خارجی از افغانستان در سال 2015، افغانستان به سالانه 7 ملیارد دالر نیاز خواهد داشت تا اردوی خود را با ظرفیت که در آن وقت خواهد داشت، حفظ نماید.

هفته گذشته ایفو دالدر سفیر امریکا در ناتو به افغانستان سفر کرد تا در مورد آینده قوای افغان با مقامات این کشور صحبت نماید و ببیند که تا چه حد قوای افغان از نگاه استخبارات و اکمالات به قوای خارجی متکی می باشند. اما مقامات وزارت دفاع امریکا می گویند، فعلاً صحبت کردن در این مورد پیش از وقت است چون هیچ نوع تصمیم در مورد شمار نهایی سربازان اردوی ملی افغانستان تا هنوز اتخاذ نشده است. 

یک مشاور کانگرس در مورد عجله در این تصمیم هشدار داده و به کانگرس توصیه کرده است که نگذارند این برنامه در حالی که هنوز ترتیب نشده، به فروپاشی روبرو شود. زیرا در درازمدت حمایت از یک قوه داخلی در افغانستان چندین برابر ارزان تر از آن است که حتی یک قوه محدود  خارجی در این کشور حفظ شود.