-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

از تبديل كمپ ليبرتي به زندان براي ساكنين اشرف جلوگيري كنيد

استراسبورگ -  25ژانويه 2012 -  يك بيانيه كه امروز  در اجلاس كميته امور سياسي و دمكراسي مجمع پارلماني شوراي اروپا در استراسبورگ به تصويب رسيد از مقامات عراقي ميخواهد از تبديل كمپ ليبرتي به زندان خودداري كنند و از كميساريا ميخواهد با شروع كارش در اشرف به تاخير در تاييد استاتوي پناهندگي ساكنين پايان بخشد. 
در حالي كه جامعه جهاني در صدد يافتن يك راه حل صلح آميز براي اشرف است و ساكنان نيز با صرفنظر از حقوق مسلم خود براي تحقق اين راه حل كمك ميكنند، رژيم ايران از طريق دولت عراق در صدد به شكست كشاندن اين راه حل است. مساحت اوليه اختصاص داده شده به ساكنين در كمپ ليبرتي 80 بار كمتر شده و شرايط زيستي اين كمپ بسيار كمتر از آنچه ابتدائا مطرح شده بود ميباشد. همين مساحت كم با ديوارهاي بتوني ديواركشي ميشود، بر حضور پليس عراق در داخل كمپ پافشاري ميگردد، اجازه رفت وآمد آزادانه داده نميشود و محدوديتهاي فزاينده اي براي ساكنين ايجاد ميشود ازجمله اينكه حق انتقال آزادانه خودروها به كمپ ليبرتي و حق اعزام يك هيئت از تكنسينهاي اشرف به ليبرتي براي برآورد ارزيابي از كمپ به آنها داده نميشود. اين يك جابجايي اجباري به يك زندان است.
اين كميته از دولت عراق ميخواهد كارشكنيها را كنار گذاشته و قوانين و استانداردهاي بين المللي را در جابجايي ساكنين به ليبرتي در جزئيات رعايت نمايد و از كميساريا ميخواهد از حقوق ساكنين در چارچوب اين قوانين دفاع نمايد و بمنظور تسريع بازاسكان ساكنين در كشورهاي ثالث بلادرنگ پروسه كار خود را در اشرف شروع كند و تا آماده شدن كمپ ليبرتي منتظر نشود.