-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

سرنوشت دست آورد های لرزان درافغانستان چه خواهد شد؟

در اواسط ماه جنوری در یک گزارشی روزنامهء لاس آنجلس تایمز، تخمین ادارهء امنیت ملی امریکا در مورد افغانستان به نشر رسید. تخمین محرم که توسط تحلیل گران بیش از ده ها ایجنسی استخباراتی، آماده شده بود.
 
در این گزارش هوشدار داده شده که بهبود امنیت در افغانستان که در اثر افزایش نیروی های نظامی به دست آمده است، توسط فساد گسترده، حکومت داری ناسالم و طالبانی که از کشور همسایه پاکستان عمل می کنند، در مخاطره قرار گرفته است.

روزنامهء لاس آنجلس تایمز می نویسد:
آن هایی که مسوولیت مستقیم جنگ را در افغانستان دارند؛ قوماندانان نظامی و سفیر ایالات متحدهء امریکا در کابل، دریافت های این گزارش را مورد بحث قرارداده، در مورد اختلاف نظر ابراز کرده اند.
این مباحثات دشواری جاری در زمینهء شکل دهی تصور از جنگ افغانستان را متبارز می سازد.
 
روزنامهء لاس آنجلس تایمز در ادامهء این مقاله می نویسد:
تحلیل گران ارقام را می پسندند، تا بحث هایشان را با آن تقویت کنند، اما همیشه در مورد آن هم عقیده نیستند. طور مثال تابستان سال گذشته قوماندانی نیروهای ناتو در افغانستان اعلان کرد که از سال 2006 الی اکنون برای نخستین بار در مقایسه با همین موقع سال گذشته، حملات شورشیان کاهش یافته است. اما نهاد های مربوط به سازمان ملل متحد و سازمان های خیریه در مورد افزایش فاحش خشونت ها وتاثیرات آن بر افراد ملکی گزارش دادند.
 
افغان ها در مورد موجودیت خطرات احتمالی توافق دارند. طور مثال در حادثهء که شورشیان از بالای یک تعمیر بلند منزل سفارت امریکا و قرار گاه ناتو را در شهر کابل مورد حملهء راکتی قرار دادند. شاید مقامات غربی یک حادثهء منفرد را ثبت کنند، اما این حادثه برای باشنده گان کابل این پیام را که شهر شان در امنیت قرار ندارد را در قبال داشت.
 
روزنامهء لاس آنجلس تایمز می نویسد:
مساله مورد بحث دیگر اینست که در این گزارش با ستایش از فعالیت نیرو های افغان و بین المللی در زمینهء راندن طالبان از اکثر پناهگاه هایشان یاد می شود. در ولایت کندهار این مساله به وضاحت مشاهده می شود، اما اهمیت آن زیاد روشن نیست.
 
یک وزیر و سابق والی کندهار به نویسندهء این مقاله گفته است:
«این پیروزی به مساعدت  18 هزار سرباز در یک ولسوالی به دست آمده است. ما این دستاورد را حفظ نمی توانیم.»
 
روزنامهء لاس آنجلس تایمز می نویسد:
در این رابطه مصارف دیگر نیز وجود دارد. زمانیکه قوت های نظامی به یک ولسوالی اعزام می شوند که در دست طالبان است. آن ها راه های خامهء را اعمار می کنند که از بین مزارع، تاکستان ها و باغ های دهاقین می گذرد. اکثر خانه ها و عمارات نیز در جریان عقب نشینی طالبان خسارمند می شوند. برای توجیه این خسارات البته توضیحات خوب تکتیکی وجود دارد، اما اقتصاد محلی را شدیداً خساره مند می سازد.
 
سارا چیس که از سال 2001 الی 2010 در افغانستان زنده گی نموده، به حیث مشاور قوماندان ناتو در افغانستان و مشاور لوی درستیز امریکا ایفای وظیفه کرده است، در مقالهء چاپ شده در روزنامهء لاس آنجلس تایمز می نویسد:
پیروزی برضد طالبان به قیمت زیاد برای مردم محل تمام می شود.
آن ها با این پرسش که حالا چی باید کرد؟ باقی می مانند.
درختان و باغ هایشان خشک می شود.
طالبان برایشان پیشنهاد کشت کوکنار را می کنند.
سربازان افغان مال و اسباب خانه ها را از عمارات منفجر شده، می دزدند. چون سیستم قضایی شدیداً فاسد است، دهاقین آن ها را به محکمه کشانیده نمی توانند. آن ها به کی مراجعه کنند؟ کی به آن ها حس اجرای عدالت را می دهد؟ شاید هم طالبان!
 
سارا چیس می نویسد:
نوشتن مشکلات در اسناد باعث از بین رفتن دشواری ها نمی شود.
رییس جمهور اوباما سزاوار آنست که در مورد ارزیابی های مربوط به مسایل امنیت ملی تصویر روشن داشته باشد و به او تعلق دارد که این مباحثات داخلی را چگونه حل می کند.