-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

شکنجه گرمعروف زندان مخوف اوین

علی عمادی، یکی ازاعضای تیم دهشت درزندان اوین است.
شايد دوستاني كه در زندان اوين بند ٢٠٩ مورد شكنجه و ازار و اذيت فيزيكي و روحي قرار ميگرفتند با صداي شخصي با لهجه اصفهاني غليظ كه مشخصه تقليد صداي وي بود با كشيده هاي سنگين و بدون وقفه اين جلاد اشنا باشند، كه هر كدام از اين كشيده هاي بي هوا علاوه بر بهم زدن تعادل روحي همراه با درد باعث ايجاد جرقه هاي وحشتناك در جشم ها همراه بود اين جدا از باره شدن برده كوش يا اسيب ديدن شنوايي بود .

اين فرد كسي جز علي عمادي ملقب به بازپرس پسنديده نيست .اين جانور و نوكر جمهوري اسلامي از حيوان ترين جنايتكاران و متخصص اعتراف گيري براي سر تيمهاي كارشناسان وزارت اطلاعات است .
پسنديده سالها با بوشش در دادسراي ناحيه ٥ شعبه ده و بعد به عنوان بازبرس ارشد به دادسراي ويزه حرايم اقتصادي رفت ، و اين به دنبال فرار شهرام جزايري كه منجر به استعفاي الياس محمودي از اين دادسرا بود كه نيرو هاي وزارت اطلاعات در اين دادسرا مستقر شدند و بازپرس پسنديده يا همان علي عمادي در اينجا مستقر شد.
لازم به توضيح است كه نامبرده در زمان محاكمه شهرداران تهران در زمان كرباسجي شكنجه كر محمد توانا سرتيم كارشناسان بوده است .