-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

دولت افغانستان در مذاکرات طالبان و امريکايى ها هيچ نقش ندارد

در حالى که طالبان يک دفتر نماينده گى شان را در دوحه مرکز قطر ايجاد کرده اند، برخى از آگاهان سياسى در داخل افغانستان به اين باور اند که ايجاد دفتر نماينده گى طالبان در قطر بر تسريع روند صلح در کشور اثر گذار نخواهد بود.
جاويد کوهستانى آگاه مسايل سياسى از جملۀ آنانى است که فکر مى کند ايجاد دفتر نماينده گى طالبان در دوحه به روند مصالحه کمک نخواهد کرد.
آقاى کوهستانى به آرمان ملى گفت، امريکايى ها جداً خواستار ادامه مذاکره با طالبان اند، مذاکرات امريکايى ها با گروه طالبان عمدتاً بر سر رهايى دو کارمند سازمان (سيا) است که در اسارت گروه طالبان به سر مى برند. اسارت اين دو، فرصت آن را براى طالبان مساعد ساخته تا آنها نيز بر سر رهايى اسيران شان که نزد امريکايى ها محبوس اند به بحث بپردازند. طالبان در بدل رهايى دو کارمند ادارۀ استخبارات امريکا CIA خواستار رهايى پنج عضو آن گروه اند.
جاويد کوهستانى؛ ملا خيرالله خير خواه، ملا فضل، ملا عبدالحق، بشر نورزى و آن خانم پاکستانى را که به اتهام حمله انتحارى در ولايت غزنى بازداشت شده است، شامل اين پنج نفر مى داند که چهار تن از اين اشخاص در زندان گوانتانامو اند و بشر نورزى که يک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در سطح جهان شناخته مى شود در يک زندان ديگر امريکا به سر مى برد.
به گفتۀ آقاى کوهستانى تا کنون مذاکرات امريکايى ها با طالبان وارد مراحل جدى نشده، مگر صرف به ايجاد يک دفتر نماينده گى طالبان موافقه شده است، بحث و جدال ادامه دارد.
امريکايى ها در اين گيرودار مى کوشند تا بر علاوه مذاکره روى رهايى دو کارمند سيا برخى موضوعات ديگر را نيز شامل اين مذاکرات سازند از جمله واگذارى مناطق جنوب افغانستان به طالبان، زيرا امريکايى ها از طولانى شدن جنگ در افغانستان نگران اند و نمى خواهند تا با سرنوشت روس ها مواجه شوند، آنها به خاطر آن که طالبان را تشويق به مصالحه نمايند، پرواز طيارات بى پيلوت شان را بر فراز مناطق قبايلى به حالت تعليق در آورده اند، به باور امريکايى ها مذاکرات مستقيم با طالبان، اين گروه را از کنترول ايران و برخى کشور هاى ديگر که مى خواهند از طالبان به عنوان ابزار عليه امريکا استفاده نمايند، خارج خواهد ساخت.
کوهستانى به ادامه گفت که مذاکرات امريکا با طالبان ذريعه سيد طيب، شهاب الدين و شخصى به نام اسماعيل مناهى که به عنوان ميانجى عمل مى نمايند، پيش برده مى شود.
اين سه نفر به اسلام آباد آمده نمى توانند، بلکه مذاکره از طريق تيلفون صورت مى گيرد.
به گفتۀ آقاى کوهستانى، دولت حامد کرزى در مذاکره طالبان و امريکايى ها هيچ نقش نداشته و اين مذاکره از کنترول دولت افغانستان خارج است و دولت حامد کرزى در يک عمل انجام شده قرار دارد.
بايد گفت که يکى از شروط امريکا در مذاکره با طالبان اين است تا افراد آزاد شده طالبان ديگر به افغانستان نروند، در حالى که دولت حامد کرزى خواستار استرداد آزاد شده گان طالب مى باشد.