-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

رئیس جمهورسرگرم سفر به دوردنیا و طالبان مشغول خلوت با امریکا درقطر

طالبان می گویند: آن ها با واشنگتن  و حکومت افغانستان زمانی روی میز مذاکره می نشینند که زندانیان شان از زندان گوانتاناما رها شوند. خبر گفتگوها وقتی بر ملا شد که ملا محمد عمر رهبر طالبان گفت، به این شرط با واشنگتن به گفتگو می پردازد که برای آنها در قطر دفترسیاسی افتتاح کند.


ایالات متحده امریکا که این مذاکرات را به طور پنهانی به پیش می برد، بادرنظر داشت حساسیت حکومت افغانستان و مردم آنکشور، با احتیاط اعلان کرد که دفتری را برای طالبان در قطر افتتاح  خواهد کرد.

اما رییس جمهور کرزی فوراً چنین برداشت کرد که حکومت افغانستان در این گفتگوها، کنار زده شده است.

هیلاری کلنتن وزیر خارجهء امریکا نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان به کابل و برخی از کشورهای منطقه فرستاد تا شک و تردید ها در این مورد را رفع و برای پروسه صلح حمایت مردم را جلب نماید.

گفته می شود که سفر مارک گراسمن به کابل موفقیت آمیز بود.

یک عضو شورای عالی صلح افغانستان که بخاطر حساسیت  موضوع از افشاء نامش خوداری کرد گفت، در مورد گشایش دفتر سیاسی به طالبان میان حکومت افغانستان، امریکاییان، طالبان و مقامات قطر، اختلافاتی وجود دارند. اما ممکن است که این مذاکرات آغاز شوند.

احمد رشید نویسنده پاکستانی به این باوراست که مارک گروسمن درسفرش یک سلسله مشکلات را در منطقه حل کرد. اما در مورد آغاز مذاکرات به احتیاط اظهار نظر کرده است.

احمد رشید گفت:
« فکر می کنم که ما درین مورد به راه افتاده یم. در جریان سفر امریکایی ها به کابل  بیشتر مخالفت ها و تضاد ها حل شدند. اما مسالهء اصلی یعنی رهایی زندانیان طالب در جایش باقی مانده و هنور حل نشده است. »

به گفتهء احمد رشید، در زندان گوانتاناما، زندانیان جنگ بر ضد تروریزم نگهداری می شوند و برای رهایی آنها نیاز است تا 30 روز قبل پیشنهاد به کانگرس امریکا ارایه شود که در مورد زندانیان طالبان تاکنون چنین کاری صورت نگرفته است.

این موضوع که آیا طالبان قبل از رهایی زندانیان شان به مذاکره حاضراند و یا نه؟ سوالیست که تا کنون پاسخ آن مشخص نیست.

علاوه برآن، طالبان باید بیانیه صادر کنند و گفتگو با حکومت افغانستان را بپذیرند و ایالات متحده امریکا و قطرهم  باید جزییات  افتتاح دفترطالبان را واضح و روشن سازند.

احمد رشید اضافه کرد:« زیاد مسایل اند که باید حل شوند و فکر می کنم که این مسایل در حال حل شدن است.»

گفته می شود که نماینده های طالبان قبلاً به قطر رفته اند.

احمد رشید و عضو شورای عالی صلح افغانستان هردو به این باور اند که حضور نماینده های طالبان درقطر به این مفهوم نیست که طالبان به آغاز مذاکرات راضی اند.

اخیراً نماینده های طالبان به قطر در رفت و آمد  می باشند.

به گفتهء عضو شورای عالی صلح افغانستان اعضای هیات طالبان،  مانند طیب آغا، محمد عباس ستانکزی و شهاب الدین دلاور از سه تا چهارماه قبل به این سو، در قطر بسر می برند و چنین نیست که آنها امروز و یا دیروز به آنجا سفر کرده اند.

امین الله مظفری منشی شورای عالی صلح افغانستان به خبررسانی فرانسه گفت، حکومت افغانستان از مقامات قطر توقع دارند که هیات آنها به کابل بیایند و سهم  حکومت را در این گفتگوها روشن سازند.

به گفتهء مظفری مارک گروسمن نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان در سفرش به کابل این موضوع را کاملاً واضح ساخت که در هر گفتگوی صلح با طالبان حکومت افغانستان شامل خواهد بود.

امین الله مظفری اضافه کرد: برای مذاکره و گفتگو با طالبان راه دراز در پیش است. به شمول شروط حکومت افغانستان و سهم آن در مذاکرات، مسایل زیاد اند که باید حل شوند.