-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه

مستشار سفارت افغانستان در فرانسه برطرف می شودبرداشته شده از : تارنمای شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان
قرار اطلاع ازدفتر وزیر امور خارجه ،آقای ادریس امانی (که به ادریس چرسی ) مشهوراست ، عنقریب از فرانسه به مرکز فرا خوانده میشود.

قرار اظهارات آقای مالک قریشی ، رئیس دفتر وزیرامورخارجه ، آقای ادریس در زمانی که در مرکز وزارت بحیث رئیس منابع بشری ایفای وظیفه مینمود، به تعدا د 12 تن از رفقا و دوستان خویش را در زمانی که من به سفر میرفتم ، با همکاری آقای عبدالحی حیدرمعین اداری ، بدون درنظر داشت پروسیجر اداری با اخذ مبالغ هنگفت رشوه در سفارت خانه ها و جنرال قونسلی های جمهوری اسلامی افغانستان در خارج مقرر نموده است.

اسنادی که ریاست عمومی امنیت ملی به مقام وزارت ارائه داشته ، جرم آقای ادریس را کاملا به اثبات میرساند، این اسناد شامل ضبط صدا و عکس ها میباشد.
همچنان درنظر است این 12 تن که بدون رعایت نوبت و استحقاق در خارج مقرر گردیده اند دو باره به وطن برگردند.

ملالی 
کارمند ریاست نشرات وزارت خارجه